Żłobek (Fitelberga) - Akademia Malucha Puchatkowo (Katowice)

Żłobek (Fitelberga) - Akademia Malucha Puchatkowo
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Akademia Malucha Puchatkowo istnieje od 2009 roku i obecnie posiada 5 placówek (3 żłobki, przedszkole, przedszkole specjalne). W żłobkach i przedszkolach gwarantujemy dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną.    W naszych placówkach panuje pogodna atmosfera, a życzliwy personel umiejętnie otacza opieką wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizując pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje.   Mocne strony Akademii Malucha Puchatkowo to:     duży, przestronny wolnostojący budynek,  duży ogródek...

Przedszkola w pobliżu

Kolorowanki