Każdy z nas ma małe słabości: scenariusz zajęć dla 3-latków

Każdy z nas ma małe słabości: scenariusz zajęć dla 3-latków
2.0
2 oceny
Oceń

Grupa I - dzieci trzyletnie

 

Obszary z Podstawy Programowej: Fizyczny (1.5); Społeczny (3.1, 3.6, 3.7, 3.9); Poznawczy (4.2, 4.5, 4.19)

 

Cele ogólne:

 

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat osób niepełnosprawnych;
- kształtowanie postawy tolerancji wobec niepełnosprawności;
- uświadomienie dzieciom poprzez zabawę znaczenia zmysłów dla człowieka;
- doskonalenie zasad bezpiecznej zabawy.

Cele operacyjne (dzieci starają się):

 

- lepiej zrozumieć problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne;
- dostrzegać potrzeby drugiego człowieka i  akceptować go takim jakim jest;
- wykorzystać zmysły w trakcie zabaw;
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw.

Metody pracy:

- słowna: rozmowa, objaśnienie zabaw, opowiadanie,
- podające: zdjęcia,
- czynna: zabawy ruchowe.

Formy pracy:

- z całą grupą;
- indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
odtwarzacz CD, płyty CD z nagraniami, zdjęcia, tekst opowiadania, tamburyno, apaszki, pudełko, przedmioty do zabawy.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa integracyjna  pt „ Powitania nadszedł czas” - dzieci ustawiają się w kółeczku i wspólnie z nauczycielką śpiewają piosenkę wykonując odpowiednie czynności t. j. : tupanie, skakanie itp.

2.  Zabawa bieżna „Reagujemy na dotyk” - dzieci biegają po sali w rytmie wygrywanym przez nauczycielkę na tamburynie. Po głośniejszym sygnale zatrzymują się, siadają skrzyżnie i zamykają oczy. Osoba, która poczuje dotkniecie nauczyciela w plecy, wstaje i biega, aż do kolejnego sygnału.

3. Zabawa ruchowa „Ciuciubabka” - Jedno dziecko zostaje ciuciubabką, której zasłania się oczy. Pozostałe dzieci otaczają ciuciubabkę, która na hasło „łap nas!” dąży do złapania jednego z uczestników gry nie odsłaniając swoich oczu, starając się kierować tylko dochodzącymi głosami. Zwrócenie uwagi dzieciom na ich bezpieczne poruszanie się po sali.

 

Po zabawie pytania skierowane do Ciuciubabki:
- „Czy łatwo chodzić z zasłoniętymi oczami?”
- „Czy łatwo było kogoś złapać z zasłoniętymi oczami?”
- „Czego się bałeś/bałaś?”

4 . Zabawa badawcza „ Magiczne pudełko” - wybranemu dziecku zasłania się oczy, jego zadaniem jest za pomocą dotyku odgadnąć przedmiot ukryty w pudełku. Po zabawie dzieci wypowiadają się na temat trudności w wykonaniu zadania.

5.  Zabawa naśladowcza „Co potrafią moje …..” - dzieci w rytm muzyki poruszają się po kole, na przerwie w muzyce pokazują, jakie czynności potrafią wykonać wybranymi częściami ciała: głową, nogami, rękami itp.

6. Zabawa wyciszająca „Głuchy telefon” - dzieci siedzą w kole na dywanie ich zadaniem jest przekazanie hasła podanego przez nauczycielkę, ostatnie dziecko wypowiada hasło na głos. Po zabawie dzieci odp. na pytanie „Co było nam potrzebne, aby usłyszeć hasło?”. W drugim wariancie zabawy nauczycielka prosi, aby każde dziecko zatkało uszy i spróbowało z ruchu ust nauczycielki usłyszeć wypowiedziane słowo.

7. Rozmowa na podstawie wiersza G. Gryszkiewicz „Każdy z nas jest inny” - dzieci wskazują obrazek z postacią wymienioną w opowiadaniu. Dzieci próbują wyjaśnić, na czym polega niepełnosprawność bohaterów opowiadania. Wymieniają sposoby niesienia pomocy takim osobom.

8. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę.

 

Autor: mgr Agnieszka Myśliwy

Twoje uwagi i pomysły

Tagi