Przedszkole Specjalne Dla Dzieci z Autyzmem Słowicza Ferajna (Kielce)

Przedszkole Specjalne Dla Dzieci z Autyzmem Słowicza Ferajna
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Od stycznia 2011 przy ORETW działa Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem Słowicza ferajna, obejmujące swoją opieką dzieci z autyzmem. Dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który realizowany jest głównie w systemie pracy 1 nauczyciel – 1 dziecko. Terapia i edukacja dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu oparta jest na podstawowych zasadach Stosowanej Analizy Zachowania, włączone są również zajęcia logopedyczne, terapia integracji sensorycznej i inne formy wspomagania rozwoju dziecka. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także zapewnia zajęcia terapeutyczne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i ich rodzin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. Przedszkole pracuje w godzinach 6:30-17:00, ale każde dziecko ma ustalony indywidualny czas pobytu. Prowadzone przez Krajowe...

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole Specjalne Dla Dzieci z Autyzmem Słowicza Ferajna

Przedszkole Specjalne Dla...

Od stycznia 2011 przy ORETW działa Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem Słowicza ferajna, obejmujące swoją opieką dzieci z autyzmem.Dla każ

Kolorowanki