Kodowanie na dywanie - scenariusz zajęć

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Kodowanie na dywanie - scenariusz zajęć
4.5
4 oceny
Oceń
{

 

Scenariusz zajęć

 

 

Data: 22.12.2020

Grupa wiekowa: 4, 5 - latki

Imię i nazwisko: Sylwia Paw

Temat kompleksowy: Kodowanie na dywanie

Temat zajęć: Matematyczne zabawy na edumacie- rozwijanie kompetencji matematycznych oraz logicznego myślenia.

 

Cele ogólne:

       podnoszenie kompetencji matematycznych;

       rozwijanie logicznego myślenia;

       rozbudzanie zainteresowań matematyką.

 

Cele szczegółówe:

(dziecko):

       potrafi odróżnić prawą stronę ciała od lewej;

       orientuje się w schemacie ciała i w przestrzeni;

       przelicza elementy w zakresie 6;

       uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych, ruchowych;

       rozumie pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej;

       rozpoznaje symbole graficzne cyfr (w zakresie 6 – 5- latki);

       wykonuje kartę pracy;

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna,

 

Metody: słowne, oglądowe, czynne,

 

Środki dydaktyczne: edumata, kartoniki z symbolami (muchomor, liść, słońce, kwiatek), kartoniki ze strzałkami, cyframi, kartoniki w kolorze pomarańczowym czerwonym i niebieskim, pendrive z nagraniem piosenki „Z lewa, do prawa”, odwarzacz CD, kartka dla każdego dziecka z kodem, rymowanka, karty pracy, kredki, karteczki z imionami, duża kostka do gry ( z cyframi, kropkami)

 

Przebieg zajęć:

 

1. Spotkanie w kręgu wokół maty - powitanie matematycznym wierszykiem.

1, 2, 3, 4 -  siadamy na dywanie,

5, 6 , 7, 8 - i  zajęcia zaczynamy

 

2. „Uzupełnij pola” - zabawa wprowadzająca układ współrzędnych. Zadaniem dzieci jest umieszczenie odpowiedniego kartonika na kratownicy.

 

3. Matematyczny wierszyk - „Idzie zuch” - dzieci odzwierciedlają ruchem treść wierszyka.

Idzie zuch, a wicher dmucha, - (dz. maszerują w miejscu, unoszą ręce w górę poruszając nimi raz w lewo, raz w prawo)

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi