Kółka zainteresowań w przedszkolu. Jak rozliczyć nauczyciela?

Kółka zainteresowań w przedszkolu. Jak rozliczyć nauczyciela?
Drukuj Skomentuj

Kółka zainteresowań w przedszkolu, czyli zajęcia rozwijające uzdolnienia to jedne z zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Takie lekcje mogą być realizowane także w przedszkolach. Jak rozliczyć czas pracy nauczyciela?

Kółka jako zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia to jedna z metod pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu. Według punktu 6 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w czasie bieżącej pracy z uczniem oraz za pomocą zintegrowanego działania nauczycieli i specjalistów - również w  formie:

  • zajęć rozwijających umiejętności;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o ścieżce terapeutycznej;
  • indywidualnej formie realizacji obowiązkowego corocznego przygotowania przedszkolnego;
  • porad oraz konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach pensum

 

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela w czasie zajęć i czynności realizowanych w ramach zadań statutowych, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oznacza to, że zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczne nie mogą być prowadzone w ramach tzw. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Tym samym można je prowadzić jedynie:

 

 

  • w ramach pensum nauczyciela lub
  • w dodatkowo płatnych godzinach ponadwymiarowych.

 

 Sprawdź także: Tyle zarobią nauczyciele w 2021 roku!

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!