Koło wodne - scenariusz zajęć w przedszkolu

Koło wodne - scenariusz zajęć w przedszkolu
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęć przyrodniczo - badawczych na temat zasad działania koła wodnego.

Zajęcia mogą być realizowane w grupie 4-5latków

Tytuł zajęć:

Koło wodne

 

Czas realizacji:

ok.40 minut

 

Uczestnicy:

wiek 4 i 5 latki

 

Cele:

cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania obserwowanychzjawisk - zasady działania koła wodnego;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie podczas wykonywania doświadczeń;

cele szczegółowe:

 • dziecko wypowiada się na temat obserwowanych zjawisk, opisuje przyczynę i skutek ich powstawania;
 • dziecko planuje czynności, podczas organizacji zabaw badawczych;
 • dziecko dostrzega związek między wykonywaniem czynności a jej efektem;
 • dziecko próbuje formułować wnioski z przeprowadzonego doświadczenia na temat zastosowania koła wodnego.

Planowane efekty, w tym wykaz nabywanych umiejętności:

 • dziecko przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

Treści kształcenia z obszarów PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) :

 

Obszar 4.:

 • pkt. 1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • pkt. 3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;

Obszar 10.:

 • pkt. 3 interesuje się urządzeniami technicznymi

Obszar 1.:

 • pkt. 2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie
 • dorosłych;

Sposoby realizacji działań:

 • zabawy badawcze : doświadczenia i eksperymenty.

Metody pracy:

 • metoda podająca- rozmowa,
 • metoda eksponująca- obserwacje wykonywanych doświadczeń oraz film,
 • praktyczna - samodzielne eksperymentowanie.

Formy pracy:

 • z całą grupą, zespołowa, indywidualna;

Środki dydaktyczne:

tyle szpulek ile jest dzieci, flamastry lub cienkie patyczki (wykałaczki, pręciki); wodoodporny kartonik; nożyczki; klej odporny na wodę; umywalka z bieżącą wodą.

 

 

Przebieg zajęć:

 • Dzieci słuchają wprowadzenia nauczyciela o kołach wodnych. Oglądają film National Geographic Channel przygotowany przez nauczyciela o działaniu i zastosowaniu koła wodnego.
 • Każde dziecko ma za zadanie wyciąć z kartonika cztery prostokąty o szerokości walca szpulki i dwa razy większej długości od szerokości walca wg wzoru (nauczyciel wcześniej przygotowuje szablony).
 • Dzieci postępują wg instrukcji słownej oraz pokazu nauczyciela. Zginają prostokąty w połowie i przyklejają jedną połówką do szpulki.
 • Następnie wykonaną szpulkę nasuwają na flamaster i przytrzymują szpulkęz łopatkami poziomo pod strumieniem wody.
 • Na zakończenie zajęć dzieci wypowiadają się na temat działania koła wodnego,przekazują swoje spostrzeżenia.
 • Zakończenie zajęć, uprzątnięcie stanowisk pracy przez dzieci i nauczyciela. Dzieci dostają do domu swoje szpulki, aby wspólnie z rodzicami zaobserwować ponownie pracę kół wodnych.
 • Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

Opracowała:

Maria Szczerbicka -Troć

Twoje uwagi i pomysły

Tagi