Kolorowe zakładki - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Kolorowe zakładki - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej
4.5
4 oceny
Oceń
{

Kolorowe zakładki.

CELE OGÓLNE:
- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
- uświadomienie konieczności szanowania książek.

CELE OPERACYJNE:
- wykonuje zakładkę do książki w wybrany przez siebie sposób,
- doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami,
- rozwiązuje zagadkę,
- wie jak szanować książki,
- odczuwa zadowolenie po wykonaniu przez siebie pracy plastycznej

TREŚCI PROGRAMOWE:
„Nasze Przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci;  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska; wydawnictwo MAC Edukacja 2009r.

Aktywność artystyczna

  • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9)
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych:

- rysowanie, wycinanie, obrysowywanie szablonów,
-odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego (s.52)

  • Kontakt z literaturą i czasopismami (s.52)


Aktywność językowa

  • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14)
  • Podejmowanie działalności plastyczno-konstrukcyjnej:

- wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami  (s.30)

  • Rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania:

- wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. zgniatanie, zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.   (s.30)

Aktywność ruchowa i zdrowotna

  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5)

- wspomaganie rozwoju ruchowego (s.59)

METODA: słowna, oglądowa, czynna.

FORMA: zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zagadka, książki o różnorodnej tematyce i wyglądzie, magnetofon, płyta ze skoczną muzyką, wyposażenie kącika „Bajkowa Polana”, kolorowy brystol, klej, nożyczki, wycinanki, kredki, szablony do odrysowywania. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.Rozwiązanie zagadki:

Może być mała i duża, gruba i cienka, z obrazkami i bez,
Możesz śmiać się przy niej, i smucić możesz też.
W sali i w każdym domu też, czyta ją duży i mały.
Co to jest? – Czy teraz już wiesz?     
                           

(książka)

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

2. Oglądanie wystawki różnorodnych książek – po obejrzeniu dzieci odpowiadają na pytania:
- dlaczego książki są dla nas ciekawe?
- czego możemy dowiedzieć się z książek?
- kto czyta w domu książki dzieciom?
- w jaki sposób należy obchodzić się z książką?

3. Zabawa ruchowa „Książeczki na półeczki” – dzieci poruszają się swobodnie po sali przy dźwiękach skocznej muzyki, w przerwie ustawiają się w dwuszeregu w wyznaczonym miejscu.

4. Rozmowa na temat książek w kąciku Optymistycznego Przedszkola „Bajkowa Polana”:
- jak poukładane są książki, jak powinny być ułożone?
- co może nam pomóc w tym, byśmy nie zapomnieli, w którym miejscu skończyliśmy oglądać książkę? (zakładka)

5.Wykonanie pracy plastycznej:
- wyjaśnienie do czego służy zakładka,
- pokaz i wyjaśnienie sposobu wykonania zakładek,
- wybór sposobu wykonania przez dzieci,
- wycinanie drobnych elementów, naklejanie na pasku kolorowego brystolu, odbijanie wzorów z szablonów poprzez ich pokolorowanie kredkami, odrysowywanie kształtów.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

6. Pokaz zakładek i omówienie ich przez dzieci. Umieszczenie zakładek w kąciku dla rodziców.

Opracowała: mgr Mariola Miszczak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi