„Kolorowe znaki drogowe”

„Kolorowe znaki drogowe”
3.7
3 oceny
Oceń

Zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego oraz uwrażliwienie ich na zagrożenie wynikające z niewłaściwie zorganizowanych zabaw powinno być celem każdego nauczyciela przedszkolaków.

W ramach programu „Bezpieczny przedszkolak” odbyły się w naszym przedszkolu kolorowe dni dla 5- i 6- latków. W ten sposób starałam się przekazać dzieciom informacje o znakach drogowych i bezpiecznym poruszaniu się po drogach i ulicach. Podczas rozmów, zabaw ruchowych i innych sytuacji dzieci miały możliwość wzbogacić zasób wiadomości, a także poszerzyć swoje zainteresowania zasadami ruchu drogowego. Nadrzędnym celem było uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia, jakie wynikają z niewłaściwie zorganizowanych zabaw.

I Scenariusz zajęć z programu „Bezpieczny przedszkolak”

Dzień niebieski:

TEMAT: BEZPIECZNE ZABAWY ZIMOWE

1. CELE:
- Uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie.
- Ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
- Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.
- Utrwalenie znaczenia niektórych znaków nakazu i informacyjnych informacyjnych ruchu drogowym.

2. PRZEBIEG:
- Rozwijanie spostrzegawczości dzieci – oglądanie swoich ubrań w różnych odcieniach koloru niebieskiego – wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów koloru niebieskiego.
- Omówienie rodzaju zabaw zimowych na podstawie wybranego wiersza pt. „Zima”.
- Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw zimowych zimowych miejsc niebezpiecznych, ocena zachowania się uczestników zabaw na podstawie ilustracji, jazda na łyżwach na sztucznym lodowisku, jazda na łyżwach po zamarzniętej rzece, zjeżdżanie na sankach z górki prowadzącej na jezdnię, zjeżdżanie na sankach z dala od jezdni, jazda na nartach w bezpiecznym miejscu – stok, doczepianie nart do pojazdów.
- Zabawa ruchowa przy piosence „Sanna” – jazda saneczkami.
- „Niebieskie zagadki” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez nauczyciela – odszukiwanie prawidłowego obrazka.

„Niebieskie koła z białą strzałką
Mówią stanowczo: „Jedź jak Ci każą!”
Są to znaki ………(nakazu)
Prostokąty oraz kwadraty
Z tłem niebieskim, stojące z gracją,
…………. są to znaki,
i zawsze służą informacją (informacyjne).


- Słuchanie opowiadanie nauczycielki – pokazanie odpowiedniego znaku drogowego przeczytanego tekstu, uzupełnianie tekstu słowami. Niedaleko znajdowała się także budka telefoniczna (znak informacyjny – telefon), przyniesiony do znajdującego się na stoliku punktu opatrunkowego (znaj informacyjny – punkt opatrunkowy).
- Po wesołych zabawach na śniegu i wspólnym kuligu dzieci wróciły do autokaru, który przywiózł je do przedszkola.
- Utrwalanie wyglądu i znaczenia znaków drogowych nakazu i informacyjnych, omówienie ich roli w ruchu drogowym, segregowanie znaków według kształtu (koło, kwadrat, prostokąt), dobieranie znaków w pary – zadaniem dziecka jest odszukanie kolegi z takim samym znakiem.
- Zabawa ruchowa: „szukamy znaków’ – na Sali rozstawione są w różnych miejscach znaki drogowe. Dzieci biegają w różnych kierunkach, na sygnał zatrzymują się, nauczycielka pokazuje znak, dzieci wyszukują ten znak i zatrzymują się przy nim.
- Zabawy plastyczne: podział dzieci na trzy grupy:
I grupa – kolorowanie znaków według odpowiednich kolorów.
II grupa – ułożenie znaków z trzech części – puzzle,
III grupa – dorysowywanie brakujących elementów w danym znaku.
- Podsumowanie i podziękowanie za wspólną zabawę – taniec przy muzyce z niebieskimi wstążkami.

II Scenariusz zajęć z programu „Bezpieczny przedszkolak”

Dzień żółty:

TEMAT: ZNAKI OSTRZEGAWCZE – ZABAWY RUCHOWE

1. CELE:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi