Konkurs „MALUCH+” 2020 - do kiedy można składać oferty?

Konkurs „MALUCH+” 2020 - do kiedy można składać oferty?
Drukuj Skomentuj

Ruszył już otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie placówek oferujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat - „MALUCH+” 2020. Sprawdź, do kiedy i gdzie można składać oferty.

„MALUCH+” 2020

 

Konkurs „MALUCH+” ma na celu wsparcie placówek, zajmujących się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

 

Na wsparcie finansowe w 2020 r. przeznaczono 400 mln zł.

 

Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w przyszłym roku.

 

Do kiedy i gdzie można składać wnioski?

 

By wziąć udział w konkursie „MALUCH+” 2020, wnioski należy złożyć do 13 listopada 2019 r.

 

Oferty na konkurs „MALUCH+” 2020 można składać:

 

  • w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r.

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie „MALUCH+” 2020 znajdują się na:

www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

 

 

 

Filmy

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi