Zimowe zabawy muzyczno - ruchowe - konspekt zajęć wychowawczo- dydaktycznych

Zimowe zabawy muzyczno - ruchowe - konspekt zajęć wychowawczo- dydaktycznych
5.0
2 oceny
Oceń

„Hu, hu, ha! Zima wcale nie jest zła!”- zabawy muzyczno – ruchowe inspirowane wierszem „Pracowita zima” aut. Krystyny Datkun – Czerniak.

CELE:


Poznawcze:

- zapoznanie dzieci z zabawą muzyczno – ruchową „Hej, chusteczko!”
- zapoznanie dzieci z zabawą muzyczno – ruchową „Bitwa śniegowa”

Kształcące:

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
- rozwijanie wyobraźni muzycznej,
- wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu i śpiewu.
- rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych, m. in. słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki.

Wychowawcze:

- rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania;
- rozwianie samodzielności i kształtowanie poczucia sprawstwa podczas wykonywania zadań;
Realizowane obszary z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
I. 5, 7, 8,  II.7, 8, III. 2, 3, 5,7, 8, 9, IV. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15,


METODY:


- podające: rozmowa, objaśnienia;
- ekspresyjne: zabawa ruchowa przy muzyce, improwizacja muzyczna.


FORMY PRACY:


- indywidualna,
- grupowa,


POMOCE DYDAKTYCZNE:


Treść wiersza K. Datkun – Czernia, ilustracje do wiersza,  niebieskie piłeczki z daru nr 1, płyta CD, niebieskie chusteczki, papierowe śnieżynki, płatki kosmetyczne, patyczki laryngologiczne, klej, pędzelki, oczka kreatywne, materiały plastyczne do ozdabiania (cekiny, oczka kreatywne), karty z zimowymi częściami garderoby (czapka, szalik, rękawiczki), dar
nr 10.

 

II.    AKTYWNOŚĆ W GRUPACH ZABAWOWO – ZADANIOWYCH:

Kącik twórczy: „Zima” – malowanie farbami plakatowymi obrazów przedstawiających zimę, rozwijanie wyobraźni.
Cel: rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Kącik darów: „Zimowe ubrania” – ozdabianie darami różnych części garderoby.
Cel: rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, pomysłowości i wyobraźni.


Opracowała:

 

Katarzyna Łukasik

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły