Przedszkole NoBell (Konstancin-Jeziorna)

Przedszkole NoBell
Adres:
Mirkowska 39, Konstancin-Jeziorna
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • ceramika
  • korektywa
  • taniec nowoczesny
  • zajęcia teatralne
  • kółko kulinarne

Opis obiektu

Przedszkole NoBell wykorzystuje innowacyjną metodę, łączącą w sobie koncepcję Flowe, pedagogikę Montessori, projekt badawczy oraz inne metody aktywne. Dokładamy wszelkich starań, by motywować dzieci do samodzielności, poszukiwań i zdobywania nowych doświadczeń.   Podstawowy cel, jaki realizujemy to zbudowanie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji dziecka – do rozwiązywania kolejnych zagadek, samodzielnego stawiania pytań i rozwijania umiejętności obserwacji świata.   Naszym celem nie jest dopasowanie dzieci do przygotowanego programu, wręcz przeciwnie – to on cały czas ulega zmianom w odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych.   W Przedszkolu NoBell:     wspieramy i rozwijamy osobowość dziecka; stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny; wzmacniamy motywację poznawczą; indywidualizujemy rozwój wiedzy, umiejętności i postaw; rozwijamy twórcze myślenie; rozwijamy samodzielność dziecka; kształtujemy umiejętność współpracy i życia w grupie...

Galeria

Program nauczania

Jak uczymy?

 

METODA MONTESSORI

 

W No Bell cały czas staramy się stymulować proces poznawania i odsłaniania świata. W praktyce wszystko, co otacza przedszkolaka w sali można uznać za materiał dydaktyczny. Ponadto, pomoce dydaktyczne mają wbudowany system samokontroli, co oznacza, że dziecko samo dokonuje analizy i  oceny swojej pracy. Wprowadzamy dzieci w rzeczywisty świat. Nasi podopieczni posługują się prawdziwymi nożami, przelewają wodę do szklanych naczyń, przesypują kaszę, zapinają suwaki, zawiązują sznurowadła, słuchają ciszy, utrzymują porządek, pieką ciasta, kiszą ogórki i kapustę.

 

Grupy przedszkolne są zróżnicowane wiekowo. Program nauki jest przygotowany w sposób, który odpowiada zróżnicowanym możliwościom i potrzebom naszych podopiecznych.

 

NAUKA JĘZYKÓW

 

Program nauczania języków obcych w naszym przedszkolu został oparty o nowoczesne metody dydaktyczne dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci. No Bell uczy języków obcych w sposób efektywny. Uczymy skutecznie się porozumiewać.

 

Zależy nam, aby już od pierwszych miesięcy nauki wyrabiać w dzieciach poczucie, że mówienie w języku obcym, jest tak samo naturalną czynnością, jak każda inna. U nas angielski usłyszysz w trakcie przedstawienia, na szkolnej wigilii czy na wycieczce.

 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 

W naszej placówce przedszkolaki uczestniczą w programie dydaktyczno-wychowawczym edukacji emocjonalnej. Uważamy bowiem, że inteligencja emocjonalna ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka we wszystkich aspektach jego życia, odpowiada za praktyczny sukces i poczucie szczęścia. Na przedmiocie nazwanym przez nas IE (inteligencja emocjonalna), a także codziennych zajęciach dzieci uczą się postrzegać i rozpoznawać swoje emocje, rozumieć emocje innych, wyrażać siebie. Dzięki tym zajęciom maluchy łatwiej nawiązują kontakty z nowymi kolegami i koleżankami, podejmują próby pracy w grupie. Naszych podopiecznych traktujemy z szacunkiem, staramy się dostrzegać ich potrzeby, szanujemy ich asertywność. Nie narzucamy im gotowego rozwiązania danego problemu, skupiamy się raczej na jego uczuciach związanych z daną kwestią. Dążymy do wzbudzania u dzieci poczucia empatii, budowania porozumienia bez przemocy.

 

KIERUNEK KREATYWNOŚĆ

 

Kształtujemy postawę kreatywnego podejścia do wiedzy, łącząc metodę Montessori z różnymi metodami, m.in.: metodą projektów. Twórczo scalamy wspólne elementy, akcentując samodzielne zdobywanie umiejętności, postawę poszukującą i aktywną, dlatego tworzymy  sytuacje edukacyjne zamiast odtwórczych zajęć.

 

Korzystamy z dobrej literatury uznanych polskich wydawnictw. Zwracamy uwagę nie tylko na zawartość książek, ale również ich „opakowanie”. Kierujemy tym samym uwagę dzieci na okładki, rozpoczynając proces kształtowania ich gustu estetycznego. W trakcie zajęć prowadzonych przez artystę-plastyka, otwieramy oczy dzieci na niezwykle bogaty świat kolorów, kształtów i faktur. Regularnie odwiedza nas również zespół muzyczny, który przygotowuje dla naszych podopiecznych integracyjne zajęcia, podczas których poznają oni różne egzotyczne instrumenty. Przedszkolaki mają również swoje własne zajęcia muzyczne. Od samego początku kształtujemy słuch naszych podopiecznych, oswajając ich z dobrą muzyką.

 

NOBELLOWSKA MOTYWACJA

 

W No Bell kładziemy bardzo duży nacisk na budowanie i rozwijanie w naszych podopiecznych poszukującej i aktywnej postawy. Jesteśmy bowiem przekonani, że kształtowanie w dzieciach motywacji wewnętrznej jest jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej edukacji.

 

Sprzeciwiamy się zaś metodzie opartej na idei „kary i nagrody”. Dodatkowo, już na etapie przedszkola, w naszej pracy wykorzystujemy elementy koncepcji opartej na 7 nawykach skutecznego działania Stephena R.Coveya. Jesteśmy pierwszym przedszkolem w Polsce, które wprowadziło tę metodę.

 

DOCIEKAKA FILOZOFICZNE

 

Już od najmłodszych lat rozpoczynamy zajęcia, które mają na celu zachęcenie najmłodszych do swobodnej dyskusji. Przedszkolaki wspólnie z opiekunami rozważają problemy filozoficzne. Uczą się pytać i szukać odpowiedzi, poznają zagadnienia etyczne. Filozofia dzięki takiemu podejściu staje się ponownie żywym dialogiem, w którym najmłodsi także mogą zabierać głos. Dzieci przekonują się, że to spojrzenie jest cenne, warto je zachować, zamiast patrzeć na świat tylko oczami innych.

 

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!

 

Oprócz siły intelektualnej w No Bell kształtujemy tężyznę fizyczną. Codziennie, bez względu na aurę, hartujemy organizm rekreacją na podwórku szkolnym. Niestraszny nam śnieg, mróz i deszcz. Wzorem placówek skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

Kolorowanki