Zasiłek opiekuńczy dla rodzica za zamknięcie żłobka i przedszkola

Zasiłek opiekuńczy dla rodzica za zamknięcie żłobka i przedszkola
Drukuj Skomentuj

20 marca Premier Morawiecki  podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych do Wielkanocy.  Ustawa antykryzysowa, której elementem jest tarcza antykryzysowa, przedłuża dotychczasowy zasiłek opiekuńczy o kolejne 14 dni. 

Jakie placówki będą otwarte?


Nakazowi zamknięcia nie ulegają takie placówki jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły przy zakładach karnych i aresztach, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych.


Przedłużony zasiłek opiekuńczy


Rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy, przedłużony o kolejne 14 dni w stosunku do poprzednich zapowiedzi premiera. Udzielany jest na podstawie wniosku ZUS Z-15A (wzór wniosku w załączniku). Dotyczy on dziecka do ukończenia 8. roku życia. Jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Zasiłku nie wypłaca się więc obojgu rodzicom.

Po przyjęciu specustawy rozszerzającej dotychczasową pomoc przez sejm, będzie można rozliczyć zasiłek od kolejnego, 14-dniowego cyklu. Jak zapowiada rzecznik rządu, będzie można ubiegać się o niego za okres wsteczny.

Komu należy się zasiłek opiekuńczy?


Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie opiekującej się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Rodzice muszą być objęci ubezpieczeniem chorobowym: opłacanym przez pracodawcę lub odprowadzanym za siebie. Tylko 1 rodzic może pobierać zasiłek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy się również rodzicom dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18. roku życia, bądź dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zapomogę uzyskać mogą również osoby zwolnione z wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną. Warunkiem jego uzyskania jest zamknięcie szkoły, ośrodka wsparcia, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego bądź innej placówki pobytu dziennego, do której uczęszczała osoba niepełnosprawna, a która została zamknięta z powodu walki z koronawirusem.

Jaka jest kwota wypłacanego zasiłku?

 


Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80% wynagrodzenia. Kwotę wyliczy ZUS lub płatnik składek. Dla pracujących podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy z odjęciem składek na ubezpieczenia społeczne. U bezrobotnego rodzica podstawą jest przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy z pomniejszeniem o 13,71%.

Czy ten zasiłek wlicza się do limitu rocznego?


Nie, nie wlicza się on do limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do 14 roku życia.

Co jeśli moje dziecko jest starsze?


Rodzice dziecka powyżej 8 roku życia mogą skorzystać z urlopu na dziecko. Przysługuje on w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w przypadku dzieci do 14 roku życia. Rodzic korzystający z takiej opcji zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jesteśmy zdrowi, ale nie pójdziemy do pracy – co wtedy?


Dobrowolne powstrzymanie się od pracy bez otrzymania zaświadczenia lekarskiego czy decyzji inspektora sanitarnego skutkuje pozbawieniem prawa do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Praca zdalna – czy możemy wykonywać naszą pracę z domu?


Praca z domu i opieka nad dzieckiem jest możliwa. Przedsiębiorca może zlecić swojemu pracownikowi pracy zdalnej. Daje to rodzicom dobry wybór czy skorzystać z pracy zdalnej czy zasiłku opiekuńczego.

Co zrobić, by otrzymać zasiłek opiekuńczy?


Przede wszystkim należy złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy. Jeśli zaś rodzic prowadzi własną działalność gospodarczą musi poinformować ZUS. Niezbędne do tego będą:

    • Oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 (ZUS Z-15A - opieka nad dzieckiem, ZUS Z-15B - opieka nad członkiem rodziny).
    • Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat oraz  zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3A - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36.


Wniosek do pobrania, poniżej.

 

 

Autor: Izabela Nestoruk

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!