Przedszkole Prymusiaki.pl (Kosakowo)

Przedszkole Prymusiaki.pl
Adres:
Żeromskiego 49a, Kosakowo
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • język hiszpański
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne
 • urodziny
 • animacje
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców
 • internet
 • imprezy tematyczne
 • parking
 • własny ogród
 • zajęcia sportowe

Opis obiektu

Nowe Przedszkole w Kosakowie

Przedszkole niepubliczne „PRYMUSIAKI.PL” jest placówką edukacyjną zarejestrowaną w Gminie Kosakowo i znajdującą się w wykazie placówek niepublicznych prowadzonym przez wójta gminy. Placówka może się poszczycić 12-letnim doświadczeniem- przedszkole powstało w 2011 roku pod nazwą „Przytulny Kącik”, a w 2023 roku w wyniku rozwoju przekształciło się w „PRYMUSIAKI.PL”. Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnościami (SPE) oraz prowadzimy terapię wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWR). W Naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry, która zapewnia odpowiedni rozwój osobisty dzieci oraz realizację podstawy programowej MEN. Tym co nas wyróżnia jest kameralny charakter placówki- prowadzimy zajęcia w dwóch grupach wiekowych po 15-17 dzieci każda z nich. Realizacja przyjętego programu edukacyjnego odbywa się poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy dydaktycznej, dostosowanych do możliwości oraz potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dzieci.

Galeria

Program nauczania

Rodzicu. Wybierając PRYMUSIAKI.PL możesz liczyć, że:

 • każde Dziecko traktowane jest podmiotowo oraz ma zapewniony wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z Jego indywidualnym tempem, potrzebami, oczekiwaniami oraz zdolnościami;
 • Twoje Dziecko będzie rozwijać swoją ciekawość świata, kreatywność oraz umiejętności i wiedzę potrzebne na dalszych etapach edukacyjnych;
 • dzięki małym grupom zapewnimy Dziecku przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz indywidualne podejście do każdego podopiecznego;
 • Dziecko będzie przebywać w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka (stosowane barwy, materiały, nasłonecznienie) oraz wyposażonych w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt

Kolorowanki