Kosmiczna podróż - scenariusz zajęć w grupie 5-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Kosmiczna podróż - scenariusz zajęć w grupie 5-latków
2.4
5 ocen
Oceń
{

TEMAT KOMPLEKSOWY:

 • „Poznajemy tajemnice nieba.”


TEMAT DNIA:

 • „Kosmiczna podróż.”


CELE OGÓLNE:

 • Wzbogacenie wiadomości na temat Układu Słonecznego.
 • Stwarzanie warunków do różnorodnej działalności dziecka.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.


CELE SZCZEGÓŁOWE – Dziecko:

 • Wie, jak zbudowany jest Układ Słoneczny.
 • Zna rolę i pozycję Słońca.
 • Wymienia charakterystyczne cechy planet krążących wokół Słońca.
 • Składa obrazek w całość.
 • Układa wyraz z rozsypanki literowej.
 • Układa zdanie z rozsypanki wyrazowej.
 • Sprawnie liczy obiekty.
 • Wyszukuje określony napis wśród innych.
 • Opowiada historyjkę na podstawie ilustracji.
 • Świadomie i aktywnie słucha muzyki.
 • Bierze udział w ćwiczeniach ortofonicznych.
 • Współdziała z innymi.
 • Dąży do wykonania zadania.


METODY PRACY:

 • Słowna, poglądowa, praktyczna.


FORMY PRACY:

 • Zbiorowa, indywidualna, grupowa.


POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • Tekst zagadki, koperty z zadaniami,ilustracje planet, kartoniki z literami, cyframi, nazwy planet, gwiazdki, papier kolorowy, płyta CD, magnetofon, ilustracje do historyjki, rozsypanka wyrazowa,dmuchane mobile planet, Układ Słoneczny.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ


1. Powitanie „Kosmiczny uścisk przyjaźni”.

2. Wprowadzenie do tematu; rozwiązanie zagadki, której hasło to RAKIETA.

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Start rakiety”. Dzieci „ubierają się” w skafandry kosmiczne, wchodzą do rakiety (siad skrzyżny, ramiona w górę), odliczają od 10 do1 i startują z szumem – szuuuuuu......).

4. Zabawa dydaktyczna „Lot rakietą wokół Słońca”, odkrywanie kolejnych planet;rozwiązywanie zadań.

 • MERKURY (najmniejsza i położona najbliżej Słońca, jedna półkula jest ciągle oświetlona przez Słońce) – składanie z części obrazka (koperta nr 1). Na obrazku przedstawiony jest kosmonauta.
 • WENUS (jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu – nazywana gwiazdą pasterzy; otoczona grubą warstwą chmur, wybuchają tam ciągle burze, bez przerwy błyska i jest bardzo gorąco) – układanie nazwy planety „WENUS” z rozsypanki literowej (koperta nr 2).
 • ZIEMIA (jest jedynym miejscem we wszechświecie ,w którym występuje życie) – opowiadanie historyjki na podstawie ilustracji; układanie ilustracji zgodnie z kolejnością zdarzeń (koperta nr 3).
 • MARS (barwa rdzawo-czerwona, oddychanie jest niemożliwe, nie ma wody, wszystko tam jest gigantyczne) – układanie zdania z rozsypanki wyrazowej DROGA PLANETY TO ORBITA. Wyjaśnienie pojęcia orbita (koperta nr 4).
 • JOWISZ (największa planeta w Układzie Słonecznym, tak wielka, że zmieściłyby się tam wszystkie planety) – liczenie gwiazdek w czterech zbiorach (kopertach), podawanie odpowiedniej liczby gwiazdek; tworzenie gwiazdozbiorów o różnych kształtach na arkuszach granatowego papieru – dzieci układają różne kształty i nadają swojemu dziełu nazwę (koperta nr 5).
 • SATURN (charakterystyczną cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i odłamków skalnych) – kolorowanie odpowiedniej planety (koperta nr 6). Na ilustracji przedstawiony jest Układ Słoneczny, zadaniem jest odnalezienie planety Saturn i pokolorowanie jej.
 • URAN (turkusowa barwa, w składzie ma skruszony lód i zamarzniętą wodę) – improwizacja ruchowa do utworu Trevora Rabina „The Lunch” (koperta nr 7).
 • NEPTUN (najbardziej oddalona od Słońca, brat bliźniak Uranu, wieją tam wielkie wiatry) – przeliczanie wszystkich planet, odczytywanie globalne nazw, utrwalenie nazw planet i kolejności ich występowania. Zabawa z dmuchanym mobilami, wybrane dzieci są planetami i krążą wokół Słońca po orbitach.


5. Powrót rakietą na Ziemię. Masaż relaksacyjny „Kosmita”.

6. Ewaluacja zajęć.

 

Opracowanie: Katarzyna Durbas

Twoje uwagi i pomysły

Tagi