Przedszkole nr 15 (Koszalin)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Przedszkole nr 15
Staszica  11
75-449 Koszalin

Opis obiektu

Przedszkole prowadzi działania proekologiczne, prozdrowotne, poświęcamy dużo uwagi dzieciom które potrzebują wsparcia. Dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój. Wykorzystujemy w pracy z dziećmi różne metody pracy.   We wszystkich grupach wiekowych prowadzona jest nieodpłatnie nauka języka angielskiego.   Na prośbę rodziców w grupach starszych prowadzona jest nauka religii 2 razy w tygodniu.   Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.   

Kolorowanki