Przedszkole nr 16 (Koszalin)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Przedszkole nr 16
Szenwalda  9
75-442 Koszalin

Opis obiektu

Przedszkole jest placówką publiczną, otoczony zielonym terenem który sprzyja odpoczynkowi. Placówka posiada 7 sal dydaktycznych, do których zapraszamy dzieci w wieku 3-6 letnie.       Misją przedszkola jest wychowanie człowieka otwartego na świat, umiejącego znaleźć w nim swoje miejsce, przedsiębiorczego, zaradnego, pogodnego, aktywnego i twórczego, wszechstronnie rozwiniętego, radzącego sobie z niepowodzeniami, przygotowanego do życia w rodzinie i społeczeństwie, świadomego własnych narodowych korzeni i kierującego się ideą respektowania praw człowieka.   Przedszkole ma określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stoi podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz właściwe przygotowanie do nauki w szkole.

Kolorowanki