PS KOWALE OLECKIE (Kowale Oleckie)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

PS KOWALE OLECKIE
Kościuszki  88/2
19-420 Kowale Oleckie

Opis obiektu

Placówka jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Sale do zabaw i zajęć są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Zaplecze socjalne przedszkola stanowi sześć sal dydaktycznych, łazienki -przystosowane do potrzeb małych dzieci, kuchnia, stołówka, szatnie, holl i plac zabaw z ogrodem.

Kolorowanki