Przedszkole Montessori (Kraków)

Przedszkole Montessori
zobacz więcej (5)
Adres:
Szwedzka 68/1, Kraków
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • basen

Opis obiektu

Przedszkole Montessori w Krakowie istnieje od września 2004 r. Działania prowadzimy w czterech grupach. Nasz program opiera się na filozofii i metodach pracy z dzieckiem stworzonych przez Marię Montessori.   Od początku swojej działalności współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori , a od 2010 r. z Polskim Instytutem Montessori , organizacjami krzewiącymi edukację nauczycieli Montessori oraz dbającymi o zachowanie wysokich standardów edukacji dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.   Od roku szkolnego 2018/2019 prowadzimy także filię Przedszkola przy ul. Rydlówka 32 /wejście od ul. T. Szafrana/.   Nasza misja   Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, zachowania radości naturalnie wpisanej w dzieciństwo, otwartości na świat, inne kultury i ludzi, dlatego naszym mottem jest „otwieramy dzieciom świat”. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku...

Galeria

Program nauczania

Gwarantowane w ramach opłaty podstawowej:

 

 

 • język angielski: dwie lekcje języka angielskiego w tygodniu na 4 poziomach,
 • zajęcia z logopedą: zajęcia raz w tygodniu prowadzone przez logopedę w formie zabawy mają na celu uwrażliwienie dziecka na dźwięk mowy, doskonalenie sprawności ruchowej narządów mowy, przygotowanie do nauki czytania. Zajęcia grupowe i indywidualne, poprzedzone w każdym roku diagnozą
 • konsultacje z psychologiem: dzieci objęte są opieką przedszkolnego psychologa,
 • warsztaty w cyklach rocznych, np. edukacja przyrodnicza, historia sztuki dla dzieci, kultury świata, pierwsza pomoc dla dzieci,
 • psychoedukacja,
 • przedstawienia teatrzyków, koncerty, spotkania integracyjne na terenie przedszkola,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

 

Zajęcia dodatkowo płatne:

 

 

 • zajęcia artystyczne: plastyka-ceramika-majsterkowanie;
 • zajęcia ruchowe: rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, joga
 • wycieczki i wyjścia na zajęcia poza teren przedszkola,
 • całoroczne wyjścia na basen,
 • szachy.

 

 

Dziecko przynosi do przedszkola drugie śniadanie. Respektujemy indywidualne diety dzieci.

Kolorowanki