Przedszkole nr 9 Ognisko Językowo-Artystyczne (Kraków)

Przedszkole nr 9 Ognisko Językowo-Artystyczne
zobacz więcej (17)
Adres:
Ciechocińska 12, Kraków
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Cennik

Grupa 3-latków od 610 PLN

Opis obiektu

Przedszkole nr 9 Ognisko Językowo-Artystyczne w Krakowie to placówka gwarantująca wysoką jakość usług edukacyjnych. Zatrudnianie kompetentnej i zaangażowanie kadry pozwala nam na wprowadzanie innowacyjnych, aktywizujących metod pracy. W Przedszkolu pracują specjaliści wychowania przedszkolnego, logopeda, psycholog, pedagog specjalny, instruktor gimnastyki korekcyjnej, muzyk - rytmik, instruktor tańca, nauczyciel religii i inni specjaliści.    Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.   Mocnymi stronami są m.in.:      Rodzinna atmosfera, indywidualne podejście sprzyjające pełnej adaptacji każdego dziecka.  Codziennie język angielski zintegrowany z innymi, różnorodnymi formami zajęć.  Dobra lokalizacja Przedszkola, własny ogród zabaw z wyposażeniem, ogród zielony do obserwacji i działania.  Bogata baza dydaktyczno-materiałowa.  Wykwalifikowana i w pełni zaangażowana kadra pedagogiczna.  Twórcza postawa nauczycieli zainspirowana udziałem w...

Galeria

Program nauczania

 

 • Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole".
 • Program własny integrujący treści wychowania przedszkolnego z językiem angielskim. Autorka: mgr Danuta Polańska, mgr Agnieszka Kołodziej.
 • Program własny do zajęć umuzykalniająco-rytmicznych "Z muzyką za pan brat". Autorka: mgr Beata Mucha.
 • Program profilaktyczno-wychowawczy "Przyjazny świat". Autorki: mgr Danuta Polańska, mgr Małgorzata Zajdel, mgr Beata Mucha, Krystyna Skura.
 • Program edukacji teatralnej "Magiczny świat teatru". Autorka: mgr Agnieszka Kołodziej.
 • Program wczesnej adaptacji. Autorka: mgr Danuta Polańska.
 • Koncepcje pedagogiczne wspomagające realizację zadań programowych i celów strategicznych:
 • Plan daltoński
 • Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 • Zajęcia umuzykalniające wg metody prof. E. Gordona.
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - realizowana we wszystkich grupach wiekowych wg gotowych lub modyfikowanych scenariuszy.
 • Elementy "Edukacji matematycznej" wg. koncepcji E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, realizowane we wszystkich grupach wiekowych.
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej oraz elementy innych metod (sojusz metod): Celestyna Freineta (swobodne teksty), Ireny Majchrzyk (odimienna metoda nauki czytania), Marii Montesorri (etykietowanie obrazków i przedmiotów).
 • Aktywane słuchanie muzyki wg. koncepcji Batti Strauss.
 • Rozwój twórczy w sferze muzycznej i ruchowej wg. koncepcji Carla Orffa.
 • Elementy mini-dramy.
 • Elementy arteterapii.
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej.
 • Audycje muzyczne.
 • Warsztaty Akademii Nauki „Fizyka dla Smyka".
 • Warsztaty kulinarne (5-6 latki) .
 • Warsztaty pobudzające aktywność twórczą.
 • Wycieczki.

 

 

 

Wszystkie programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

Kolorowanki