Przedszkole nr 9 Językowo - Artystyczne (Kraków)

Przedszkole nr 9 Językowo - Artystyczne
Oceniono na:
5/5
zobacz więcej (11)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Ciechocińska 12, Kraków
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

Przedszkole nr 9 Językowo - Artystyczne odznacza się  m.inn.:  Rodzinna atmosfera, indywidualne podejście sprzyjające pełnej adaptacji każdego dziecka.  Codziennie język angielski zintegrowany z innymi, różnorodnymi formami zajęć.  Dobra lokalizacja Przedszkola, własny ogród zabaw z wyposażeniem, ogród zielony do obserwacji i działania.  Bogata baza dydaktyczno-materiałowa.  Wykwalifikowana i w pełni zaangażowana kadra pedagogiczna.  Twórcza postawa nauczycieli zainspirowana udziałem  w warsztatach metodycznych prowadzonych wg koncepcji  Carla Orffa, Batti Strauss, pedagogiki zabawy Klanza.  Jasno wypracowany i wdrazany system wartości społeczno-mornalnych.  Nowoczesne metody pracy z dzieckiem, uwzględnianie jego zainteresowań i zdolności skłoniły nas do przyjęcia artystycznego profilu Przedszkola.  Działalność diagnostyczna dotycząca rozwoju  i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej,...

Galeria

Program nauczania

Nasze Przedszkole ma bogatą ofertę programową, zapewniającą wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci. 

 

   Program wychowania przedszkolnego
"Nasze przedszkole".

 Program własny integrujący treści wychowania przedszkolnego z językiem angielskim. Autorka: mgr Danuta Polańska, mgr Agnieszka Kołodziej.

 Program własny do zajęć umuzykalniająco-rytmicznych
"Z muzyką za pan brat". Autorka: mgr Beata Mucha.

 Program profilaktyczno-wychowawczy "Przyjazny świat". Autorki: mgr Danuta Polańska, mgr Małgorzata Zajdel, mgr Beata Mucha, Krystyna Skura.

 Program edukacji teatralnej "Magiczny świat teatru". Autorka: mgr Agnieszka Kołodziej.

 Program wczesnej adaptacji. Autorka: mgr Danuta Polańska.

 Koncepcje pedagogiczne wspomagające realizację zadań programowych i celów strategicznych:

Plan daltoński

 Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 Zajęcia umuzykalniające wg metody prof. E. Gordona.

 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - realizowana we wszystkich grupach wiekowych wg gotowych lub modyfikowanych scenariuszy.

 Elementy "Edukacji matematycznej" wg. koncepcji E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, realizowane we wszystkich grupach wiekowych.

 Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej oraz elementy innych metod (sojusz metod): Celestyna Freineta (swobodne teksty), Ireny Majchrzyk (odimienna metoda nauki czytania), Marii Montesorri (etykietowanie obrazków 
i przedmiotów).

 Aktywane słuchanie muzyki wg. koncepcji Batti Strauss.

 Rozwój twórczy w sferze muzycznej i ruchowej 
wg. koncepcji Carla Orffa.

Elementy mini-dramy.

Elementy arteterapii.

 Elementy kinezjologii edukacyjnej.

Audycje muzyczne.

Warsztaty Akademii Nauki „Fizyka dla Smyka".

Warsztaty kulinarne (5-6 latki) .

 Warsztaty pobudzające aktywność twórczą.

Wycieczki.

Wszystkie programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

Kolorowanki