Przedszkole Pod Magnolią (Kraków)

Przedszkole Pod Magnolią
zobacz więcej (7)
Adres:
Wieniawskiego  66/1, Kraków
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • zajęcia teatralne
 • kółko kulinarne
 • matematyka
 • warsztaty dla dzieci

Opis obiektu

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Pod Magnolią” to nowoczesna placówka położona w Krakowie w dzielnicy Śródmieście.   Jest miejscem wyjątkowym zapewniającym każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo.   Przedszkole językowe oferuje bogaty program zajęć, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Zajęcia prowadzone są metodą zabawy przez wszystkie zmysły.   Niepubliczne Przedszkole Językowe „Pod Magnolią” gwarantuje:   czułą opiekę i bezpieczeństwo dla Twojego dziecka szczęśliwe chwile zabawy i radości indywidualne podejście do każdego dziecka opiekę dwóch nauczycielek w każdej grupie najnowsze metody rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym naturalne przyswajanie języka angielskiego (Symulacyjne prowadzenie zajęć w dwóch językach) rozwijanie u dzieci umiejętności życia w grupie, niesienia pomocy i nawiązywaniu przyjaźni tolerancję dla różnych kultur – szkolimy kadrę międzynarodową dowóz dzieci z opieką do domu i przedszkola...

Galeria

Program nauczania

Program „W kręgu zabawy” to program wychowania przedszkolnego autorstwa Jadwigi Pytlarczyk, dopuszczony do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawowym założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Program zakłada, że rozwój dziecka musi być: zamierzony, planowany, celowy, systematyczny, interakcyjny i ukierunkowany na wywoływanie zmian. Planowanie procesu wspomagania rozwoju odbywa się na bazie systematycznie prowadzonej przez nauczyciela obserwacji indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Według programu wychowanie w przedszkolu to szereg działań w różnych obszarach: wychowania umysłowego, wychowania estetycznego, zdrowotnego, społecznego, moralnego.

 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program stworzony przez grupę lekarzy, pedagogów i psychologów, który zwraca uwagę na potrzebę poruszania wśród dzieci sfery emocjonalnej. Program ten polega na rozwijaniu u dzieci umiejętności społecznych i uczy asertywności, ale przede wszystkim pomaga radzić sobie z pokonywaniem różnych trudności. Zwraca uwagę na potrzeby innych, polega na wzajemnym szacunku, tolerancji, wspieraniu się i radzeniu sobie z trudnościami oraz ewentualnymi stresami. Celem programu jest kształcenie ludzi wrażliwych na innych oraz dążenie do bycia szczęśliwym. Program stosowany w grupie 5-latków.

 

Program języka angielskiego - nauka języka angielskiego polega na codziennym, ciągłym kontakcie dzieci z żywym językiem. Program tworzony indywidualnie dla każdej grupy wiekowej. Opieramy się na kreatywności naszych nauczycieli języka angielskiego oraz ich doświadczeniu w nauce maluchów.

 

Do tej pory nasza oferta zawierała następujące zajęcia:

 

 • codzienna nauka języka angielskiego,
 • edukacja przyrodnicza,
 • edukacja regionalna,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia rytmiczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy,
 • zajęcia logopedyczne,
 • warsztaty z psychologiem,
 • warsztaty kulinarne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • warsztaty teatralne;

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 poszerzamy ją o:

 

 • studio piosenki z instrumentarium Orffa,
 • warsztaty z wykorzystaniem mas modelujących,
 • zajęcia sportowe,
 • zumba kids,
 • mali ogrodnicy,
 • little cheerleaders,
 • dziecięca matematyka;

 

 

 

Kolorowanki