Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej

Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej
Telefon:
781859934
Ocena:
5
Strona WWW:
www.przedszkolezdch.pl

Lokalizacja:

Adres: Piaszczysta 8, Kraków

Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej

Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej posiada sale wyposażone w różne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci. Oprócz tego mamy plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci.

 

Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez kościół katolicki. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana z siedzibą w Krakowie przy ul. M.Tajber 1.

 

Wychowanie w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej opiera się na chrześcijańskiej, personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II oraz w oparciu o wartości, które swoim życiem i posłannictwem ukazała Założycielka Zgromadzenia – Matka Paula Zofia Tajber. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz o przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.