Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej (Kraków)

Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej
zobacz więcej (20)
Adres:
Piaszczysta 8, Kraków
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • balet
 • zajęcia teatralne
 • urodziny
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Cennik

Grupa 3-latków od 650 PLN
Grupa 4-latków od 650 PLN
Grupa 5-latków od 650 PLN
Grupa 6-latków od 650 PLN

Opis obiektu

Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej posiada sale wyposażone w różne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci. Oprócz tego mamy plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci.

 

Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez kościół katolicki. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana z siedzibą w Krakowie przy ul. M.Tajber 1.

 

Wychowanie w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej opiera się na chrześcijańskiej, personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II oraz w oparciu o wartości, które swoim życiem i posłannictwem ukazała Założycielka Zgromadzenia – Matka Paula Zofia Tajber. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz o przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

 

www.przedszkolezdch.pl

Galeria

Filmy

Program nauczania

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA „Wzrastamy w Promieniach Duszy Chrystusowej”

 

Praca wychowawcza w naszej placówce ukierunkowana jest na: 

 

- wychowanie w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem, 

- współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju, 

- towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie, 

- pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg. 

 

Działania edukacyjne prowadzone są w siedmiu oddziałach przedszkolnych obejmujących grupy dzieci 3, 4, 5, i 6 – letnich. Dzieci 5 i 6 –letnie objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

Do prowadzenia zajęć z rytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej, korekcyjnej, języka angielskiego, szachów i tańca w placówce zatrudnieni są specjaliści z danej dziedziny.

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

 • Język Angielski
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Rytmika
 • Taniec
 • Szachy
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Gimnastyka sportowa
 • Katecheza
 • Zajęcia z ceramiki

Kolorowanki