Przedszkole i Żłobek Kraina Odkrywcy (Kraków)

Przedszkole i Żłobek Kraina Odkrywcy
zobacz więcej (8)
Adres:
Strycharska  10, Kraków
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • taniec nowoczesny

Opis obiektu

Przdszkole i Żłobek Kraina Odkrywcy  to placówka szczególna dla rodziców zwracających uwagę na wszechstronny rozwój dziecka. Metody językowe wykorzystywane w naszym żłobku mają na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych dziecka, osłuchanie się z językiem oraz kształtowanie sprawności receptywnych. Natomiast proponowane zajęcia przyrodnicze mają na celu rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, zrozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu społecznym.   Przedszkole znajduje się na parterze kilkupiętrowego bloku, gdzie w lokalu obok mieści się żłobek „Sieci edukacyjnej Kraina Odkrywcy”. W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:   opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10h dziennie we wszystkie dni robocze, zajęcia z języka angielskiego w wymiarze dwóch zajęć 30 minutowych w tygodniu, zajęcia edukacyjne prowadzone różnymi metodami, tj. elementami programów aktywności wg Knillów, koncepcji inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera, stymulacji...

Galeria

Program nauczania

Zajęcia:

 

  • Język angielski
  • Muzyka dla najmłodszych
  • Zajęcia przyrodnicze
  • Zajęcia kulinarne

 

Kolorowanki