Przedszkole ITSW-ITSC Kraków (Kraków)

Adres:
Św. Agnieszki 1, Kraków
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec nowoczesny
 • matematyka
 • urodziny
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

Grupy nauczane metodą imersji w języku angielski, polskim i francuskim

Jesteśmy naprawdę i rzeczywiście trójjezyczni . Przygotowujemy dzieci do sześciu różnych systemów edukacyjnych, w tym systemu polskiego. Przedszkole ITSW to placówka dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Posiadamy placówki w Warszawie oraz w Krakowie. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych to nauka poprzez zabawę. Zajęcia przygotowują przyszłych 6 latków do podjęcia nauki w szkole podstawowej – w jednym z wybranych systemów edukacyjnych (system brytyjski, amerykański, francuski, fiński, międzynarodowy IB lub polski) albo dalej w systemie trójjęzycznym. Trójjęzyczne przedszkole – kontynuacja nauki trzech języków Głównym celem edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dziecka do bezkolizyjnego przejścia do następnego etapu – edukacji w szkole podstawowej. Dzieci rozwijają umiejętności społeczne, emocjonalne, poznawcze, szkolne i językowe, które pozwolą im na rozpoczęcie kolejnego etapu edukacyjnego. Oprócz nauki poprzez zabawę, wypracowujemy u dzieci codzienne nawyki, a także...

Galeria

Program nauczania

W przedszkolu realizujemy program edukacyjny, który opracowaliśmy sami i który pozwala naszym podopiecznym na kontynuację nauki w szkole podstawowej zgodnie ze standardami sześciu programów edukacyjnych:

 

programu American Common Core
programu British National Curriculum (EYFS-Early Years Foundation Stage)
programu Finnish National Curriculum
programu francuskiego Programme d’Enseignement de l’Ecole Maternelle
polskiej podstawy programowej
programu IB (PYP-Primary Years Programme)
 


Każdy z powyższych programów ma mocne i słabe strony – porównanie standardów, które te 6 programów zakłada pozwoliło nam na określenie najwyższych standardów edukacyjnych dla każdego przedmiotu i dla danej grupy wiekowej. Według tych standardów pracujemy.

Program i tematy zajęć w przedszkolu są wspólne dla wszystkich trzech nauczanych języków.

Kolorowanki