Przedszkole i Żłobek Bajkowo (Kraków)

Przedszkole i Żłobek Bajkowo

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • ceramika
  • rytmika
  • taniec nowoczesny
  • zajęcia teatralne
  • matematyka

Opis obiektu

Przyjmujemy do przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Nasza oferta wychowawczo-dydaktyczna ukierunkowana jest na: inspirowanie dzieci do samodzielnych poszukiwań, ze szczególnym wykorzystaniem indywidualnego potencjału psychofizycznego dziecka, kształtowanie dobrych nawyków, wspomaganie rozwoju dzieci dla rozwinięcia ich zadatków wrodzonych oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji, kształtowanie u dzieci większej odporności emocjonalnej koniecznej do rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez kształtowanie tych kompetencji, które są ważne w szkolnym kształceniu.

Program realizowany w przedszkolu jest zatwierdzony przez MEN.


przedszkolebajkowo.pl

Galeria

Program nauczania


Język angielski

Nauka języka angielskiego odbywa się w naszym przedszkolu w formie zabawy. Dzieci uczą się piosenek i rymowanek, wykonują prace plastyczne mające na celu utrwalenie słówek usłyszanych podczas zabawy. Nauczyciel prowadzący zajęcia z języka angielskiego korzysta z podręczników przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także ze środków Audio, słowników obrazkowych i plansz. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się cztery razy w tygodniu.


Rytmika z umuzykalnieniem

To zajęcia ruchowe z muzyką, śpiew i taniec, a także ćwiczenia słuchowe przy akompaniamencie pianina. W czasie rytmiki i zajęć codziennych dzieci mają możliwość korzystania z instrumentów muzycznych ( zestaw Orffa oraz inne).


Taniec

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu. Jednego dnia dzieci uczą się tańca regionalnego przy akompaniamencie pianina, drugiego dnia uczą się tańca towarzyskiego. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci od lat 3. Taniec towarzyski prowadzony jest przez firmę „AS” i zajęcia odbywają się za dodatkowa opłatą. Koszt tańca regionalnego wliczony jest w czesne.


Warsztaty plastyczne

Są to warsztaty, na których dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności manualnych i estetycznych przy wykorzystaniu rożnych technik i materiałów. Dzieci lepią z masy solnej, gliny, malują plakaty i obrazy.


Warsztaty teatralne

Zapraszamy do przedszkola artystów, grupy teatralne, które oprócz przedstawień przeprowadzają z dziećmi zajęcia. Gościli u nas: cyrkowcy, magicy, aktorzy teatru lalki, muzycy, afrykańscy artyści, etc. W ramach warsztatów teatralnych dzieci wyjeżdżają także na różne widowiska do krakowskich teatrów i ośrodków kultury. Na stałe współpracujemy z "Teatrem Współczesnym" przy ul.Starowiślnej gdzie po spektaklu zawsze odbywają się warsztaty teatralne.


Nauka gry na pianinie

Gra na pianinie to indywidualne zajęcia dla dzieci, które wykazują zainteresowania muzyczne. Prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli-pianistów. Posiadamy osobną salkę do indywidualnej pracy nauczyciela z dzieckiem przy pianinie. Zajęcia odbywają się za dodatkową opłatą.


Zajęcia logopedyczne

Zajęcia mają na celu usprawnienie wymowy dzieci. W formie zabawy dzieci ćwiczą swój język, mowę oraz korygują ewentualne wady wymowy. Istnieje możliwość prowadzenia indywidualnej pracy z dzieckiem. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.


Warsztaty Przyrodnicze

Zapraszamy też do nas regularnie ludzi prezentujących nam przyrodę oraz świat zwierząt. Odwiedzają nas też gady oraz płazy. My czasami odwiedzamy Zoo.


Religia

Dla zainteresowanych dzieci od lat 4 prowadzimy lekcje religii w formie dostosowanej do możliwości wiekowych.


Nauka gry w szachy

W czasie wolnym od zajęć staramy się, aby dzieci przyswoiły sobie umiejętność gry w szachy. Doceniamy edukacyjne wartości tej gry i wierzymy, że zapewnia wszechstronny rozwój dzieciom.


Nauka Gry Na Skrzypcach

Jak na muzyczne przedszkole przystało mamy i skrzypce! 🎻🎻🎻 🙂 Na zajęcia zapraszamy także dzieci spoza naszej placówki oraz te, które ukończyły już edukację przedszkolną

Kolorowanki