Przedszkole Hop Kids (Kraków)

Przedszkole Hop Kids
Oceniono na:
5/5
zobacz więcej (5)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
oś. Dywizjonu 303 21C/LU, Kraków
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • basen
 • zajęcia teatralne
 • urodziny
 • catering na imprezy
 • indywidualna opieka nad dziećmi
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Hop Kids w Krakowie to miejsce, które pozwala dzieciom czuć się bezpiecznie, kiedy zostają bez mamy i taty. Wyróżniają nas harmonia i porządek, a także dbałośc o estetykę placówki. Przestrzeń, w której przyjmujemy dzieci pozbawiona jest nieładu, krzykliwych i niepasujących do siebie kolorów oraz natrętnych wzorów. Wszystko zostało zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, aby cieszyć oko i budzić pozytywne uczucia.   Hop Kids to nowoczesne, estetyczne i przyjazne przedszkole. Dekoracje, które zdobią nasze wnętrza wykonane zostały na specjalne zamówienie, przez dyplomowanych artystów. Kolory, wzory, przedmioty, meble i całe wyposażenie współgra ze sobą tworząc uporządkowaną i zorganizowaną całość. Tylko w takich warunkach dziecko ma możliwość nieco się wyciszyć, skupić i w przyjaznej atmosferze czerpać jak najwięcej korzyści z zajęć oraz przyjemności z kreatywnej zabawy. Poprzez kontakt z dobrze zaprojektowaną przestrzenią i dekoracjami na wysokim poziomie dostaje...

Galeria

Program nauczania

Cele edukacyjne - wymagania ogólne:

Zgodnie z założeniem podstawy programowej (rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia, 2012 r.) „cele wychowania przedszkolnego powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacji przedszkolnej”. 

Cele wychowania przedszkolnego realizowane przez nauczyciela:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W ramach bezpłatnej podstawy programowej zapewniamy:

 

 

 

 

 

 • wszechstronny program wychowania przedszkolnego realizowany przez pedagogów, tzw. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
 • zajęcia taneczno-ruchowe
 • warsztaty kreatywne
 • edukację czytelniczą
 • elementy logo-rytmiki

Kolorowanki