Przedszkole Tuptusiowo (Kraków)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Przedszkole Tuptusiowo
Kamieniecka  2
30-389 Kraków

Opis obiektu

Tuptusiowo Niepubliczne Prywatne przedszkole w Krakowie WIZJA PRZEDSZKOLA: - stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości; - chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, twórcze, zdolne do akceptacji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób; - jesteśmy otwarci na wszystkie potrzeby Dzieci i Rodziców. MISJA PRZEDSZKOLA: - w naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe, ważne i jednakowo kochane; - przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych; - stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy warunki do rozwijania osobowości dzieci; - kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności; jesteśmy innowacyjni i twórczy; - uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania innych osób; - jesteśmy otwarci na propozycje Rodziców, ich udział w życiu przedszkola, ponieważ Rodzice są naszym sprzymierzeńcem i sojusznikiem w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego; -...

Kolorowanki