Przedszkole ,,Ochronka" Zgromadzenia Sióstr Służebniczek (Kraków)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Przedszkole ,,Ochronka" Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Biskupia 16
31-144 Kraków

Opis obiektu

Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które: realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.   Podstawowymi formami działalności w przedszkolu są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela dla całej grupy, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz prace użyteczne. Sytuacje edukacyjne realizowane w przedszkolu mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego poziomu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.   Do...

Kolorowanki