Kształcenie na odległość a ochrona danych osobowych

Kształcenie na odległość a ochrona danych osobowych
Drukuj Skomentuj

Nauczanie zdalne to ogromne wyzwanie dla nauczycieli i dyrektorów również w zakresie ochrony danych osobowych. Jakie zalecenia opublikowano na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Czy potrzebne są dodatkowe szkolenia dla nauczycieli z ochrony danych osobowych?

 

Pracowanie w formie zdalnej nie zwalnia z obowiązku stosowania i przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych. Nie trzeba jednak przeprowadzać dodatkowego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Inspektor danych osobowych powinien jedynie przesłać do nauczycieli krótką instrukcję dotyczącą zasad ochrony danych osobowych, w czasie pracy zdalnej. 

 

Każdy dyrektor ma obowiązek poinformować nauczycieli, uczniów i ich rodziców o formie prowadzenia nauczania zdalnego, a także wskazania programu używanego do prowadzenia zajęć online. Dyrektor powinien skonsultować wybór programu z inspektorem danych osobowych. Tenże program pozwoli określić ryzyko pracy. Należy zawsze brać to pod uwagę, gdyż zdarzały się już kradzieże danych osobowych z różnych platform internetowych.

 

Czy przedszkole może żądać danych osobowych od rodzica w celu prowadzenia nauczania zdalnego?

 

Zgodnie z zaleceniami  szkoła lub przedszkole mogą wymagać od rodzica podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie potrzebnym do tego, aby to konto założyć. Nie wolno gromadzić do tego dodatkowych danych.

 

Jeśli korzystamy z zupełnie nowej platformy zdalnej komunikacji i dane rodziców są potrzebne, aby platformę uruchomić, to należy zwrócić uwgę na to, aby pobrać minimalną ilość danych. Nie wymagamy zatem drugiego imienia, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpoczęcia pracy, ani numeru PESEL „na wszelki wypadek”, bo wymaganie takich danych jest niedozwolone.

 

 

Sprawdź również: Przedszkole Montessori - co warto wiedzieć?

 


Czy należy szyfrować wiadomości wysyłane od rodziców?

 

Jak zauważa Urząd Ochrony Danych Osobowych: „jednym z głównych obowiązków szkoły (przedszkola) – związanych z ochroną danych osobowych – jest zabezpieczenie danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Chodzi o to, aby dane te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz nie uległy zniszczeniu, zmodyfikowaniu lub utracie. Przykładowe środki służące zabezpieczeniu danych to: pseudonimizacja, szyfrowanie danych (…). W razie wykonywania obowiązków służbowych przez nauczycieli poza placówką jej dyrektor w każdym wypadku musi rozważyć możliwości odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, uwzględniając stopień ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych i ewentualnie wdrożyć odpowiednie środki minimalizujące to ryzyko lub zrezygnować z tego rodzaju praktyki, np. umożliwiając nauczycielowi, który nie ma właściwych warunków do pracy zdalnej, korzystanie ze sprzętu znajdującego się w szkole (przedszkolu)”.

 

Czy można wykorzystywać inne sprzęty w trakcie nauki zdalnej?

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie nauki za pomocą innych kanałów komunikacji nauczyciele posługiwali się również innymi narzędziami lub sprzętem. Jednakże nauczyciel powinien pamiętać o wykonywaniu kopii zapasowych na innych nośnikach danych, np. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć online, dokumentów, z których wynika, że przesłał rodzicom zadania dla dzieci. W przypadku tworzenia kopii, należy używać szyfrowania, np. haseł dostępu do kopii zapasowych umieszczonych w chmurze, dyskach zewnętrznych, pendrive’ach.

 

Czy można publikować na stronie internetowej listę przyjętych uczniów?

 

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Zgodnie z przepisami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości również na stronach internetowych szkół/przedszkoli.

 

 


Sprawdź także: Nauczanie domowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!