„Kurczątka”

„Kurczątka”
1.7
3 oceny
Oceń

Temat: „Kurczątka”
3-latki

Cele ogólne:
- Słuchanie wiersza ilustrowanego przez nauczycielkę;
- Ilustrowanie wiersza przez dzieci;
- Naśladowanie prostych ruchów;
- Zaznajomienie ze zwierzętami spotykanymi w gospodarstwie domowym kurczęta i kury.
-Prawidłowe wykonanie zadania wg wzoru przy pomocy rodzica.

Cele operacyjne: dziecko.....
- Rozumie słowne polecenia skierowane do całej grupy;
- Potrafi skupić uwagę na krótkim wierszu recytowanym przez nauczycielkę;
- Ilustruje palcem w powietrzu i na dywanie treść wiersza;
- Zna pojęcie liczby głównej w zakresie dwóch, przelicza do dwóch;
- Właściwie reaguje na określony  instrument;
- Odgaduje zagadki słowno-obrazkowe;
- Potrafi pracować wspólnie z rodzicem, dba o porządek w miejscu pracy;
- Rozwija sprawność manualną.

Metody:
- Oglądowa - pokaz;
- Słowna - rozmowa;
- Weryfikująca – pochwała;
- Twórcza – zadań stawianych dziecku.
- Warsztat – praca wykonywana wspólnie z rodzicami

Zasada:
- Czynnej poglądowości;
- Aktywności.

Środki dydaktyczne:
Ilustracja kurczaka; kurnika z 2kurami 2 jajkami; sylwety: 2 kurczaki, 2 miski; zagadki; tamburyno; trójkąt; gniazdka; wydmuszki jaj; żółta wata; orzechy ziemne; kontury kurcząt i jaj; wycinanki; klej mazaki; nożyczki.

Literatura:
Wiersz W. Szymanówna „Kurczątko”, „Każde dziecko to potrafi”

Przebieg zajęcia:

I. Wprowadzenie: Dzieci siedzą na dywanie: zapoznanie z tematem zajęcia na podstawie zagadki i ilustracji.
Mam czerwone nóżki,
Jestem żółtą kulką.
A kiedy urosnę,
To zostanę kurką. (kurczątko)
Dzieci odgadują zagadkę wskazując rozwiązanie na ilustracji – wybierają prawidłową ilustrację spośród innych, nazywają kurczątko.

II. Rozwinięcie:
1. Ilustrowanie wiersza „Kurczątko” przez nauczycielkę.

2. Rozmowa na temat treści wiersza:
- Skąd się wzięło kurczątko?  (z jajeczka)
- Na ile nóżek wyskoczyło? (na 2)
- Jakie miało oczka? (czarne)
- Co powiedziało rozchyliwszy dziobek? (że jest głodne?)
- Jak myślicie, do kogo powiedziało, że jest głodne? (do mamy – kury).
- Jak myślicie, co jedzą kurczaczki? (robaczki, jajeczka pokrojone na twardo, ziarenka, pokrzywy)

3. Ilustracja treści wiersza wraz z nauczycielką, w powietrzu, na dywanie.

4.Przeliczanie kurcząt i misek:
- Ile jest kurczątek? (2)
- Ile miseczek z pokarmem? (1)
- Jak myślicie, czy każde z kurcząt będzie miało swoją miseczkę? (nie)
- Ile brakuje? (1)

5. Posłuchajcie zagadki..
- To tam szuka lis przybłęda
- Kur drzemiących na swych grzędach. (kurnik)
- Gdzie mieszkają kury? (w kurniku)

6. Pokaz kurnika - przeliczanie kur, jajek w kurniku – liczą do trzech.

7. Zabawa ruchowa – „Kura i kurczątka” – dzieci chodzą, biegają na paluszkach przy dźwiękach trójkąta Są kurczętami, które chodzą po podwórku i wołają pi, pi, pi. Gdy usłyszą tamburyno uciekają do rodziców, gdyż grozi im niebezpieczeństwo, skrada się lis. Rodzice wołają ko, ko, ko... Dźwięki trójkąta zachęcają kurczęta do ponownego wyjścia na spacer po podwórku.

8.Dzieci siadają na dywanie, nauczycielka tłumaczy, co będą wykonywać wspólnie z rodzicami, pokazuje wzory prac;
I stolik – wykonuje kurczę w gniazdku.
II stolik – wykonuje z wydmuszki kurkę
III stolik – wykonuje kurczaczka do bukietu
IV stolik – wykonuje małe pisklęta (z orzechów ziemnych)w gniazdku

9.Zakończenie – porządek po skończonej pracy, obejrzenie prac.

10.Zabawa przy piosence „Kurczątka”

Opracowała: Regina Szczepańska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi