Kurki - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Kurki - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
3.5
2 oceny
Oceń

Temat tygodnia:

  • Wielkanoc


Temat dnia:

  • Kurki


Obszar edukacji:

  • matematycznej


Cel ogólny:

  • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech


Cel operacyjny – dziecko:

  • liczy do trzech


Środki dydaktyczne:

  • rymowanka „Spacerek kurek”, sylwety: kur, jajek (różnej wielkości), elementy do ułożenia sylwety kury, kartoniki z kropkami od 1 do 3.

 

Przebieg zajęć


Zabawa matematyczna „Trzy kurki”

1. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową „Jak wygląda kura?” Dzieci układają sylwetę kury z elementów przygotowanych przez nauczyciela. Nazywają wraz z nauczycielem poszczególne części jej ciała (głowa, tułów, grzebień, dziób, ogon, skrzydła, nogi).

2. Słuchanie rymowanki „Spacerek kurek”, ilustrowanej sylwetami kurek.
Były sobie kurki trzy,
co na spacer rano szły.
Jedna gruba, druga chuda,
a ta trzecia oczkiem mruga.
I tak sobie kurki trzy,
gdacząc głośno, w pole szły.

3. Rozmowa na temat rymowanki:
Ile było kurek?
Jak wyglądała pierwsza kurka? Jak wyglądała druga?
Co robiła trzecia?
Dokąd poszły kurki?

4. Ćwiczenia matematyczne „Kurki i jajeczka”. Dzieci układają przed sobą tyle sylwet kurek, ile kropek jest narysowanych na kartonikach pokazywanych przez nauczyciela (1, 2, 3). Pod sylwetami układają odpowiednią liczbę tekturowych jajek, zgodnie z poleceniami nauczyciela ( np. druga kurka zniosła trzy jajka, trzecia kurka zniosła jedno jajko, pierwsza kurka zniosła dwa jajka ).

5. Ilustracja ruchowa rymowanki „Spacer kurek”. Dzieci dobierają się trójkami i idą jedno za drugim podczas recytacji rymowanki przez nauczyciela. Pierwsza kurka idzie ciężko, bo jest gruba, druga idzie leciutko, bo jest chuda, trzecia, idąc co pewien czas mruga oczkiem. Następnie kurki głośno gdaczą. Nauczyciel powtarza rymowankę, a dzieci zmieniają się miejscami w trójkach.

6. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Kurki i polecenia”. Dzieci – kurki poruszają się po sali w rytmie wystukanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze wykonują polecenia nauczyciela, np. Kurki klaszczą, tupają, witają się z innymi, przewracają się na plecy i machają nóżkami.

Realizowane obszary z podstawy programowej
Dziecko:
1.1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych ( nawyk mówienia proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, smacznego itp.);
1.2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (  stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych, a także szlachetnie rywalizować) i w świecie dorosłych.
13. 1. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

Opracowanie: Anna Adamus

Twoje uwagi i pomysły

Tagi