Kwalifikacje dyrektora przedszkola prywatnego

karolina,

witam, zamierzam otworzyć prywatne przedszkole, mam ukończone studia wyższe lecz NIE w kierunku pedagogicznym, czy po ukończeniu studiów podyplomowych z zarządzania w oświacie bedę mogła pełnić funkcje dyrektora w moim przedszkolu???bedę wdzięczna za odpowiedź

Kasia Skóra
specjalista

Aby otworzyć niepubliczne przedszkole musi Pani posiadać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę. Tenże wpis musi zawierać wszelkie informacje dotyczące prowadzonej działalności, a więc typ przedszkola, datę rozpoczęcia działalności, miejsce prowadzenia przedszkola, warunki funkcjonowania, a także kwalifikacje pracowników i dyrektora.

Dokumentem, z którym trzebaby się zapoznać to ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela nie określa jednoznacznie, że dyrektorem przedszkola niepublicznego musi być nauczyciel z wykształceniem kierunkowym. Organ prowadzący może zażądać od dyrektora przedszkola niepublicznego, aby miał kwalifikacje uprawniające go do pracy w przedszkolu oraz ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Ponadto trzeba posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5 lat pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Odsyłam do zapoznania się z większą ilością szczegółów w Monitorze Prawnym Dyrektora Przedszkola oraz w wymienionych wcześniej ustawach. Myślę, że mogłaby Pani dowiedzieć się też czegoś w Urzędzie Gminy.

Życzę powodzenia!

Skomentuj

Zobacz także:

Skomentuj

Dodane komentarze (6)