"Las - czarodziejski dom zwierząt" - scenariusz zajęć dla 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
"Las - czarodziejski dom zwierząt" - scenariusz zajęć dla 6-latków
3.5
2 oceny
Oceń
{

Las - czarodziejski dom zwierząt.

Las - czarodziejski dom zwierząt.


 Cele szczegółowe:
- rozwiązywanie zagadek, odczytywanie rebusów literowo–obrazkowych i sylabowo- obrazkowych;
- dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów, odzwierciedlanie ich liczby za pomocą cyfr;
- układanie z sylab wyrazów, wstawianie liter do zdań z lukami;
- tworzenie zdań wyrazowo-obrazkowych;
- utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących  w środowisku naturalnym (lis, zając, wiewiórka, sarna, itp..)
- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy;     

Cele operacyjne:
- dz. rozwiązuje zagadki i rebusy literowo- obrazkowe;
- dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów, określa liczbę głosek za pomocą cyfr;
- układa wyrazy z sylab, uzupełnia wyrazy brakującymi literami;
- utrwala wiadomości na temat zwierząt i ptaków żyjących w środowisku naturalnym, zdaje sobie sprawę z niesienia pomocy zwierzętom w czasie zimy;
- czerpie radość ze wspólnych zabaw z rodzicami.

Metody: aktywizujące, praktyczne

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydakt.: obrazki zwierząt i ptaków , zagadki, rebusy, kartki z zadaniami do wykonania, koperty z sylabami, kartki z wyrazami TAK, NIE dla każdego dz., białe nakrywki, kartoniki z literami i cyframi, zdania do quizu, łyżki, płyta CD.


Przebieg
1. Powitanie piosenką – „Chodźcie wszyscy tu dokoła”
2.Każde dz. ma przyklejoną literę, odnajduje taką samą na krzesełku i zajmuje miejsce.
3. Rozwiązanie zagadek:

„Choć nie szyje nic, jak wiecie,
igieł pełno ma na grzbiecie.” (jeż)

„Dziób zakrzywiony, okrągłe oczy
na szkodne myszy poluje w nocy.” (sowa)

„Nie biała, nie czarna, jestem gospodarna, mam spiżarnię pełną
starczy mi na pewno. Z wielkiej uciechy gryzę orzechy.” (wiewiórka)

- dz. dzieli wyrazy będące rozwiązaniem zagadek na sylaby, określa liczbę sylab za pomocą nakrywek, podpisuje cyfrą.
- rozwiązanie rebusów – las + ka, lis + t
4. Rozmowa na temat zwierząt żyjących w lesie:
- jakie zwierzęta i ptaki możemy spotkać w lesie;
- jak przygotowują się do zimy;
- jak my możemy pomóc ptakom i zwierzętom przetrwać zimę:
5. „Podarunek od wiewiórki” – zadania do wykonania dz. losuje listek z koszyka i udziela odpowiedzi, np.:
- podziel wyraz „las” na głoski:
-podziel wyraz „ zając” na sylaby i klaśnij tyle razy ile jest sylab:
- wymień 3 wyrazy zaczynające się taką samą głoską jak twoje imię:
- dokończ zdanie - „ Jeż ma........... .”
- policz ilu jest chłopców, a ile dziewczynek: itp...
6. Słuchanie wiersza pt: „ Sarenka” H. Zdzitowieckiej
Wiewiórka zaśnie w dziupli,
Jeż się w liściach zagrzebie,
śpią smacznie nietoperze
przytulone do siebie.

Gdy śnieg ziemię przysypie,
Gdzie się skryje sarenka?
Nie ma gniazda ani norki,
Byle szmeru się lęka...
      
Domem sarny las cały,
Gęste krzaki posłaniem,
A leśniczy stóg siana
Ustawi na polanie.
- rozmowa na temat wiersza:
czy sarna ma dom?
kto dba o sarnę?
- Wiewiórkę możemy nazwać np. rudaskiem, a jak możemy nazwać np. jeża:
- uzupełnianie zdań wyrazowo-obrazkowych:
............... ( rys. wiewiórki) ..............  (rys. dziupli).
...............( rys. jeża)  .....................( rys. liści).
...............( rys. sarny) ................. ( rys. lasu).
dz. wstawia w puste miejsca brakujące wyrazy: DOM, TO.
7. „ Przyklejamy się”. – zabawa ruchowa - dz. porusz się swobodnie przy muzyce na przerwę przykleja się częścią ciała wymienioną przez n-lkę, np. przykleja się brzuch, plecy, stopy i dłonie, itp...
8. „Jakiej litery brakuje?” – uzupełnianie wyrazów brakującymi literami, np. d.......m ; ma.....a , k..... t...y, itp...

Twoje uwagi i pomysły

Tagi