Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Łaskarzewie

Telefon:
256845060

Lokalizacja:

Adres: Kolejowa 13 , Łaskarzew

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Łaskarzewie