Przedszkole Integracyjne Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Łbiska)

Przedszkole Integracyjne Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przedszkole Integracyjne Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo za podstawę wychowania przyjmuje chrześcijański system wartości oraz chrześcijańską wizję osoby. W naszej placówce staramy się zapewnić naszym wychowankom zindywidualizowany wszechstronny rozwój.  Misja Zapewniamy indywidualny, wszechstronny rozwój dzieciom zdrowym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych uwzględniając ich możliwości rozwojowe i potrzeby. Zwracamy szczególną uwagę na dzieci wymagające większej pomocy: mniej sprawne intelektualnie, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, sieroty, dzieci z rodzin wielodzietnych i z rodzin uzależnionych, dzieci zaniedbane i ubogie. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w przedszkolu i w ogrodzie oraz kształtujemy u swych wychowanków prawidłowe nawyki higieniczne i żywieniowe. Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. Kształtujemy odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz...

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole Integracyjne Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Przedszkole Integracyjne...

Przedszkole Integracyjne Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo za podstawę wychowania przyjmuje chrześcijański system wartości oraz chrześcijańską wizję o

Kolorowanki