Lecimy w kosmos - scenariusz

Lecimy w kosmos - scenariusz
Oceń

Scenariusz zajęć w grupie 5,6-latków


Temat bloku: ,,W kosmosie”.

Temat: „Lecimy w kosmos”.

 

Scenariusz szczególnie polecany na Światowy Dzień Kosmosu, który obchodzimy 21 Maja

Kompetencje kluczowe:

•    Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
Kompetencje te są kształtowane  poprzez realizację obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego:  (III5, III9, IV1, IV2, IV5)

•    Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej                      
Kompetencje te są kształtowane poprzez realizację obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego:  (II2, II4,II6, II9, II 11, IV7)

•    Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
Kompetencje te są kształtowane poprzez realizację obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego: (I5, III1, III3 III4,, III 5, III7, III8, III11, III12, III15, III18, IV4)

 

Cele ogólne :


•    Wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie oraz stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
•    Utrwalenie wiadomości zdobytych o Układzie Słonecznym i kosmosie,
•    Rozwijanie wyobraźni poprzez udział w zabawach,
•    Doskonalenie umiejętności przeliczania i uporządkowania liczb rosnąco oraz rozpoznawanie liter i podpisów do obrazka.

 

Cele szczegółowe:


Dziecko:
•    nazywa planety Układu Słonecznego,
•    wskazuje miejsce planet w kolejności oddalenia od Słońca,
•    układa podpisy nazw planet pod obrazkami planet,
•    przelicza w dostępnym zakresie, ustala wynik dodawania i odejmowania, oraz  porządkuje liczby od najmniejszej do największej,
•    śpiewa poznane piosenki,
•    odpowiada na pytania nauczyciela,
•    uczestniczy w proponowanych zadaniach i zabawach,
•    tworzy rakietę kosmiczną z figur geometrycznych.

 

Metody pracy:


•    słowna: rozmowa, objaśnienia
•    czynna praktycznego działania, zadań stawianych dziecku
•    oglądowe – demonstracja, pokaz

 

Formy pracy :

•    praca indywidualna
•    praca z całą grupą

 

Pomoce:

obrazki przedstawiające Układ Słoneczny (Planety), makieta Układu Słonecznego,  zabawa muzyczna- ruchowa pt. ,,Ufoludek”, lampka nocna, globus, działania matematyczne  i hasło- kosmos,  list od Ufoludka, opowiadanie o kosmosie, opowieść ruchowa pt.,, Lecimy w kosmos” (wg. K. Kutyła), wiersz pt.,, Kosmos” autorstwa Natalii Łasochy, obrazki planet  i ich podpisy, dywaniki, rymowanka na powitanie, piłka w kształcie kuli ziemskiej, ufoludek, odznaka ,,Zdobywca kosmosu”, figury geometryczne, piosenka ,,W układzie słonecznym”,

 

Przebieg zajęć:

1.    ,,Powitanie”- rymowanką ,,Ene, due, księżyc, gwiazdy, przyszedł czas kosmicznej jazdy, galaktyki już czekają, do zabawy zapraszają”.
2.    „Puszczam milutką piłkę w krąg niech powróci do mych rąk”.  Zabawa z wykorzystaniem piłki imitującej kulę ziemską. Dzieci podają sobie piłkę swobodnie, stojąc w kręgu na dywanie. Za każdym razem gdy dziecko otrzyma piłkę wypowiadają swoje imię.
3.    ,,Tajemnicze hasło”- Wskazane przez nauczyciela dzieci wybierają kartoniki i głośno odczytują zapisane na nich działania matematyczne, a następnie podają ich rozwiązania. Chętne dziecko układa wyniki działań od największego do najmniejszego, następnie odwraca kartoniki i odczytuje hasło. (KOSMOS)
4.    List od ufoludka.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi