Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

Telefon:
322166060

Lokalizacja:

Adres: Hołdunowska 20 , Lędziny

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach