Listowe podróże- poznajemy pocztę

Listowe podróże- poznajemy pocztę
5.0
3 oceny
Oceń

Temat: Listowe podróże - poznajemy pocztę

Cele ogóle:


- wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania poczty,
- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- stymulowanie rozwoju mowy.


Cele szczegółowe:


- poszerzanie słownictwa związanego z pocztą,
- zachęcanie do zabierania głosu w rozmowie i odpowiadanie na pytania,
- kształtowanie spostrzegawczości,
- rozwijanie małej motoryki,
- określanie liczby sylab w wyrazach,
- stwarzanie okazji do tworzenia zbiorów i przeliczania elementów,
- ćwiczenie precyzji ruchowej i koordynacji ciała,
- podejmowanie prób wysyłania listów.


Metody:


- czynna- zadań stawianych dziecku do wykonania;
- osłuchowa;
- oglądowa;
- słowna,
- pokazu


Formy:


-  indywidualna;
- zespołowa,
- grupowa


Środki i pomoce dydaktyczne:

 

listy, zagadka, ilustracje związane z pocztą, skrzynki na listy, klocki, sygnalizator, woreczki, ilustracje członków rodziny, naklejki, koperty, umowne znaczki, odtwarzacz muzyki


I. Część wstępna
1. Zabawa muzyczna na powitanie „Podajmy sobie ręce…”.
Podajmy sobie ręce
Już powitania czas.
W zabawie i w piosence
Muzyka wita Nas.


2. Przypomnienie jaki mamy miesiąc i porę roku oraz, co się w tym czasie dzieje w przyrodzie i jakie zjawiska atmosferyczne napotykamy: (październik-jesień, liście zmieniają kolor i opadają, często pada deszcz i wieje wiatr, musimy się ciepło ubierać, żeby nie zachorować, dokarmiamy zwierzęta itp.)
3. Zapoznanie z tematem zajęć- Nauczycielka czyta zagadkę, aby dzieci rozszyfrowały, co jest tematem zajęć.
„Tam nadasz telegram,
paczkę i list polecony.
Możesz z niej zadzwonić
w różne świata strony”
Gdy dzieci rozwiążą zagadkę, Nauczycielka  uświadamia dzieciom, że październik jest miesiącem nie tylko jesiennym, ale także miesiącem Poczty, ponieważ 9 października obchodzony jest Światowy Dzień Poczty i Dzień Znaczka Pocztowego, a 18 października obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej i Dzień Listonosza.  Po tym Nauczycielka rozkłada na dywanie różne ilustracje. Zadaniem dzieci jest wybrać wszystkie ilustracje, które kojarzą się z pocztą. Nauczycielka dopytuje, czy dzieci miały już okazję odwiedzić Pocztę i z kim do tej Poczty się wybrały lub wybiorą (zaznaczenie roli rodziny). Wyjaśnia w jaki sposób wysyłamy listy.

II. Część główna
Nauczycielka informuje dzieci, że wcześnie rano odwiedził nasze przedszkole listonosz i zostawił listy. Prosił, aby dzieci otwierały listy w odpowiedniej kolejności od 1 do 3 i poprosiły Nauczycielkę o ich przeczytanie, bo w nich znajdują się zadania do wykonania na dzisiejszych zajęciach.

1. LIST NR 1 „Dzielimy na sylaby”- Nauczycielka otwiera pierwszy list od listonosza i czyta polecenie. Dzieci wybrały wcześniej ilustracje, które kojarzą się z pocztą i prosi o podzielenie ich nazw na sylaby. W tym czasie, gdy dzieci dzielą na sylaby, Nauczycielka układa pod ilustracją napis globalny i klocki. Pyta się, ile sylab zawiera wybrane słowo, licząc ułożone klocki. Odpowiadają, do której skrzynki wrzuciliby ilustrację 1, 2 czy 3.

2. LIST NR 2- „Listy do skrzynki”- Nauczycielka czyta polecenie z drugiego listu i wyciąga zawarte w nim materiały. W sali znajdują się 3 skrzynki na listy, ponumerowane od 1 do 3. Nauczycielka rozkłada na dywanie ilustracje różnych członków rodziny (mama, tata, dziecko, babcia, dziadek itd.). Na ilustracjach są postacie pojedynczo, mnogo lub trojako. Zadaniem dzieci jest nazwać osoby na ilustracjach, np. to jest mama, to jest dziadek, to jest dziecko-mogę to być ja, i przyporządkować ilość osób na ilustracji do odpowiedniej skrzynki, np. na ilustracji znajdują się 2 osoby, wrzucam do skrzynki nr 2, na ilustracji jest jedna osoba, wrzucam do skrzynki nr 1 (zaznaczenie roli rodziny).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi