Przedszkole AbiSmyki (Łódź)

Przedszkole AbiSmyki
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

W Naszym Przedszkolu ABiSmyki kierujemy się następującymi zasadami: - Przestrzegamy praw dziecka, wynikających z dziecięcych potrzeb. - Rozwijamy kompetencje społeczne, ucząc odróżniania dobra od zła. - Zapewniamy fachową opiekę, zatrudniając wykształconych i kreatywnych nauczycieli. - Eksponujemy twórczy potencjał dzieci, umożliwiając im spontaniczną aktywność. - Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój dzieci, na każdym etapie ich życia. - Stwarzamy warunki do wychowania szczęśliwego człowieka, potrafiącego akceptować siebie i innych ludzi. - Zapewniamy naszym absolwentom dobry start w szkole. - Kształcimy dzieci na samodzielne, odpowiedzialne i współdziałające w grupie. - Organizujemy różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia. - Liczymy się z opiniami rodziców, traktując ich w sposób partnerski. - Eksperymentujemy z dziećmi, wprowadzając je w świat nauki i doświadczeń. - Angażujemy się w różnorodne akcje społeczne i charytatywne. - Budujemy relacje ze...

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole Miejskie nr 102

Przedszkole Miejskie nr 102

Przedszkole Mijeskie nr 102 to miejsce przyjazne dzieciom. Dbamy o ich potrzeby, staramy się wpajać zasady dotyczące właściwego odżywiania a także uczymy je sa

Kolorowanki