Przedszkole Playschool (Łódź)

Przedszkole Playschool
zobacz więcej (7)

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne

Cennik

Grupa 3-latków od 780 PLN
Grupa 4-latków od 780 PLN
Grupa 5-latków
WPISOWE - 600 / 800 PLN Wpisowe 600 / 800 PLN jest opłatą za cały pobyt dziecka w przedszkolu - 3 lub 4 lata, płatne co roku po 200 PLN. CZESNE MIESIĘCZNE - 700 PLN W ramach czesnego są wszystkie zajęcia dydaktyczne, zajęcia z native speakerem - codziennie po 45 minut, Przedszkoliada, rytmika, taniec i umuzykalnienie, spotkania z Łódzkim Towarzystwem Muzycznym oraz zajęcia z psychologiem i logopedą. Osobna opłata za zajęcia dodatkowe (dla chętnych) czyli: karate ( 15 zł za pojedyncze zajęcia), robotyka ( 15 zł za pojedyncze zajęcia), joga ( 55 zł za cały miesiąc) arytmetyka mentalna ( 47 zł za pojedyncze zajęcia) WYŻYWIENIE - 18 PLN DZIENNIE
od 780 PLN

Opis obiektu

Przedszkole Playschool jest  od 30 lat przedszkolem z językiem angielskim "na co dzień". Personel pedagogiczny posługuje się językiem angielskim w codziennych kontaktach z dziećmi(wydaje polecenia, przy posiłkach, przy niektórych zajęciach dodatkowych). Codziennie dzieci mają zajęcia z native speaker' em. Przedszkole Playschool w Łodzi mieści się w wolnostojącym budynku. Posiadamy ogród z bogato wyposażonym placem zabaw. Jest to miejsce ogrodzone, pełne zieleni i bezpieczne dla dzieci. Placówka posiada trzy kolorowe, słoneczne i przestronne sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym. Sale wyposażone są w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne oraz zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą. W każdej grupie jest komputer oraz tablica interaktywna. Przedszkole posiada również własną kuchnię , a jedzenie jakie w niej powstaje jest jego niezaprzeczalnym atutem. W przedszkolu Playschool duży nacisk kładzie...

Galeria

Program nauczania

W przedszkolu Playschool duży nacisk kładzie się na optymalne przygotowanie do dalszej nauki w szkole oraz wszechstronny rozwój dzieci. Sprzyjają temu oprócz wykwalifikowanej kadry nauczycieli, stosowaniu różnorodnych metod i form pracy oraz świetnie zorganizowanemu zapleczu dydaktycznemu przede wszystkim bogata oferta edukacyjna, z zajęciami dodatkowymi włącznie. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach z tańca, rytmiki, umuzykalnienia, podczas gimnastyki korekcyjnej lub karate, na warsztatach teatralnych lub plastycznych. W przedszkolu jest również religia, zajęcia z psychologiem i logopedą oraz spotkania muzyczne w ramach koncertów Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego. Dzieci mają także możliwość uczenia i rozwijania się poprzez udział w programach profilaktycznych np. „Akademia Zdrowego Przedszkolaka", „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, wycieczkach, spotkaniach czy uroczystościach i imprezach.


W naszych zajęciach wykorzystujemy również następujące propozycje metodyczne:


 

 • Metody związane z nauką czytania: M. Bogdanowicz, B. Rocławskiego, I. Majchrzak, G. Domana i inne. 
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Metoda nauki matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej doskonale wykorzystująca możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. 
 • Metoda przekładu intersemiotycznego według K. Krasoń wprowadza w świat poezji. 
 • Metoda dramy jako metoda dydaktyczno-wychowawcza umożliwia poznanie świata poprzez działanie. 
 • Metoda pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej. 
 • Metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa i R. Labana. 
 • Metoda W. Sherborne.
Zajęcia:

 

1. Zajęcia z native speakerem                     
2. Przedszkoliada 
3. Rytmika i umuzykalnienie 
4. Taniec 
5. Koncert ŁTM
6. Spotkania teatralne 
7. Karate 
8. Robotyka
9. Religia 
10 Joga
11. Arytmetyka mentalna
12. Zajęcia logopedyczne
13. Zajęcia z psychologiem 

 

Kolorowanki