Przedszkole Playschool (Łódź)

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne

Opis obiektu

Przedszkole Playschool jest  od 27 lat przedszkolem z językiem angielskim"na co dzień" . Personel pedagogiczny posługuje się językiem angielskim w codziennych kontaktach z dziećmi(wydaje polecenia, przy posiłkach, przy niektórych zajęciach dodatkowych). Codziennie dzieci mają zajęcia z native speaker' em. Przedszkole Playschool w Łodzi mieści się w wolnostojącym budynku. Posiadamy ogród z bogato wyposażonym placem zabaw. Jest to miejsce ogrodzone, pełne zieleni i bezpieczne dla dzieci. Placówka posiada trzy kolorowe, słoneczne i przestronne sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym. Sale wyposażone są w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne oraz zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą. W każdej grupie jest komputer oraz tablica interaktywna. Przedszkole posiada również własną kuchnię , a jedzenie jakie w niej powstaje jest jego niezaprzeczalnym atutem. W przedszkolu Playschool duży nacisk kładzie...

Galeria

Program nauczania

Przedszkole realizuje swoje zadania w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego określoną przez MEN. Praca wychowawczo ~ dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania "Od przedszkolaka do pierwszaka", WSiP Warszawa 2015. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego z dnia 30 maja 2014r.


W naszych zajęciach wykorzystujemy również następujące propozycje metodyczne:


 

 • Metody związane z nauką czytania: M. Bogdanowicz, B. Rocławskiego, I. Majchrzak, G. Domana i inne. 
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Metoda nauki matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej doskonale wykorzystująca możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. 
 • Metoda przekładu intersemiotycznego według K. Krasoń wprowadza w świat poezji. 
 • Metoda dramy jako metoda dydaktyczno-wychowawcza umożliwia poznanie świata poprzez działanie. 
 • Metoda pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej. 
 • Metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa i R. Labana. 
 • Metoda W. Sherborne.
Zajęcia:

 

1. Zajęcia z native speakerem                     
2. Gimnastyka korekcyjna 
3. Rytmika i umuzykalnienie 
4. Taniec 
5. Koncert ŁTM
6. Spotkania teatralne 
7. Karate 
8. Joga
9. Robotyka
10. Religia 
11. Plastyka 
12. Zajęcia logopedyczne
13. Zajęcia z psychologiem 

 

Kolorowanki