Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (Łomża)

Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1998 r. Obecnie uczęszcza do niego 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 4 oddziały. Naszym zadaniem jest wychowywanie dzieci w duchu wartości katolickich. Jednocześnie spełniamy zadania i wytyczne określone przez system oświaty tak, by dzieci były dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Zapewniamy pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo – dydaktycznego placówki. Szczególnie dbamy o utrzymywanie przyjaznych relacji z rodzinami dzieci. Współdziałamy z rodziną, aby umożliwić dziecku pełny i harmonijny rozwój w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.00.   Serdecznie zapraszamy!

Przedszkola w pobliżu

Kolorowanki