Lubimy przyjęcia u dziadków - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej

Lubimy przyjęcia u dziadków - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej
Oceń
Drukuj

Lubimy przyjęcia u dziadków.

Lubimy przyjęcia u dziadków.


CELE OGÓLNE:
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

CELE OPERACYJNE:
- przelicza, stosuje liczebniki główne i porządkowe,
- dodaje na liczmanach,
- rozwiązuje proste zagadki,
- potrafi zgodnie funkcjonować w grupie,
- bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,
- wykonuje zadania zgodnie z poleceniem n-la.

TREŚCI PROGRAMOWE:
„Nasze Przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci;  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska; wydawnictwo MAC Edukacja 2009r.

Aktywność poznawcza
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13),
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4).


Rozwijanie wyobrażeń:
- uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (s.36)

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia:
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego ( s.39)
- posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym (s.40)

Aktywność społeczna
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie zabawie i sytuacjach zadaniowych (1).
- szukanie kompromisu w spornych sprawach (s.15)
- współdziałanie podczas zabaw, (s.18)
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie (s.17)

Aktywność językowa
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3)

Wyrabianie umiejętności poprawnej mowy:
- stosowanie w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy  (s.26)

Aktywność ruchowa i zdrowotna

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5)
- wspomaganie rozwoju ruchowego (s.59)

METODA:

słowna, oglądowa, zabawowa, twórczego ruchu, zadań stawianych do wykonania

FORMA:

zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

zagadki, duży obrus, kartoniki z kropkami, elementy zdobnicze (np. koła, kwadraty, kwiaty), tamburyno, papierowe talerzyki, ciastka, karty pracy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ :

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

1. Powitanie dzieci, rozwiązanie zagadek naprowadzających na temat zajęć:

Dla was wnucząt, ona zawsze dobre serce ma.
Czułym okiem na was patrzy, całe mnóstwo bajek zna.    (babcia)


Nie każdy jest siwy, nie każdy wąsaty.
Lecz każdy jest tatą mamy albo taty.    (dziadek)

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA:

2. N-lka: - Prawidłowo odgadliście zagadki, a teraz zapraszam was na przyjęcie do babci i dziadka, ale najpierw musimy im pomóc wszystko przygotować.

Ozdobimy ten obrus, żeby był jeszcze piękniejszy.

N-lka kładzie przed dziećmi na złączonych stolikach duży obrus. W kilku miejscach układa kartoniki z różną liczbą kropek i elementem zdobniczym. Zadaniem dzieci jest policzenie kropek na każdym kartoniku i zastąpienie go odpowiednią liczbą elementów zdobniczych. Po wykonaniu zadania dzieci porównują, których wzorów jest najwięcej, których najmniej, których tyle samo, o ile więcej lub o ile mniej. Dokonują obliczeń na palcach.

3. Zabawa ruchowa „Usiądźmy przy stolikach” – na sygnał słowny „jesteśmy na spacerze” – dzieci wolna biegają w rozsypce, na sygnał „siadamy przy stolikach po…. dzieci” (n-lka wymienia liczbę dzieci za każdym razem inną) – dzieci dobierają się w grupki o liczbie  wymienionej przez n-lkę, siadają na dywanie. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi