Lubimy zimowe zabawy - scenariusz zajęć

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Lubimy zimowe zabawy - scenariusz zajęć
Oceń
{

Lubimy zimowe zabawy - zajęcia na powietrzu.

Cele ogólne:

 • chodzenie po śladach,
 • rzuty do celu stałego i ruchomego,
 • przeciąganie liny.


Cele operacyjne (dziecko):

 • potrafi szybko reagować wobec przedmiotów będących w ruchu,
 • doskonali rzuty do celu,
 • przestrzega reguł gier i zabaw ruchowych,
 • potrafi współdziałać z innymi w grupie,
 • czuje się odpowiedzialny za wyniki swojej grupy,
 • hartuje swój organizm w warunkach zimowych,
 • prawidłowo oddycha na mrozie,
 • umiejętnie korzysta ze śniegu.


Metody:

 • czynne – ćwiczenia,
 • percepcyjne – oparte na bezpośrednim spostrzeganiu,
 • słowne – objaśnienia.


Formy:

 • praca z całą grupą.


Miejsce zajęć:

 • równy, zaśnieżony teren ogrodu przedszkolnego.


Pomoce:

 • lina długości około 10 m.


Przebieg zabaw i gier ruchowych:
1. Przygotowanie do wyjścia, sprawdzenie ubrań i obuwia. 
2. Marsz parami na teren przedszkolny.
3. Zabawa orientacyjno-porządkowa.
Torowanie ścieżki na śniegu – dzieci idą za nauczycielem, jego śladem (prowadzący idzie małymi kroczkami).
4. Ćwiczenie ramion. Swobodne wymachy ramion w bok.
5. Ćwiczenie nóg. Dzieci wykonują trzy podskoki w prawą stronę i trzy przytupnięcia, to samo w lewą stronę.
6. Ćwiczenie tułowia. Skłon w przód – dotknięcie palcami rąk do butów.
7. Zabawa bieżna „Idziemy po swoich śladach”.
Ustawienie na obwodzie koła twarzami na zewnątrz. Na sygnał dzieci biegną 4 kroki przed siebie i stają. Na drugi sygnał dzieci wracają własnym śladem. Kto dokładniej wykona zadanie.
8. Gra rzutna „Polowanie”.
Dzieci z ulepionymi śnieżkami starają się upolować przebiegające dziecko. Liczymy trafienia (ujemne punkty). Zmiana przebiegających. Wygrywa dziecko, które było najmniej razy upolowane.
9. Zabawa z mocowaniem „Przeciąganie liny”.
Podział dzieci na 2 zespoły. Prostopadle do wyznaczonych linii (mety) układamy linę tak, aby jej środek zaznaczony kolorową szarfą umieszczony był na linii mety. Wzdłuż liny ustawiają się dwa zespoły. Zespoły chwytają linę tak, aby pierwszy z zespołu opierał nogę wykroczną na linii dodatkowej od linii mety – 2 m. Na sygnał nauczyciela jednocześnie zespoły przeciągają linę na swoją stronę. Jeśli pierwszy z zespołu przekroczy linię mety to zespół przegrywa walkę.
10. Gra rzutna „Trafiamy w bałwana”.
Dzieci dzielimy na 3 zespoły. Każdy zespół lepi małego bałwanka ze śniegu. Ćwiczący z zespołu lepią po 3 kule śnieżne. Z odległości 5 kroków celują w swojego bałwanka. Wygrywa ten zespół, który uzyskał więcej trafień.
11. Zabawa relaksacyjna.
Bieg slalomem między bałwankami za nauczycielem. Marsz dookoła wyznaczonego terenu, swobodne skłony do przodu, swobodny wyprost.
12. Zakończenie zajęć i ewaluacja.
Zebranie przyborów i przejście do przedszkola.
Oczyszczenie ubrania i obuwia. Omówienie zadań w sali. Zwrócenie uwagi na pojęcie śnieg suchy, mokry, hartowanie. Wpływ hartowania na organizm, różne sposoby hartowania. Podanie dzieciom pytań:

 • Czy chętnie uczestniczyły w zabawie?
 • Jak zabawa była najfajniejsza?
 • Jakie zadania były najtrudniejsze, a jakie łatwe do wykonania?

13. Podziękowanie za udział w zabawie.

Opracowała: Małgorzata Wydra

Twoje uwagi i pomysły

Tagi