Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie
Telefon:
81466 6100

Lokalizacja:

Adres: Peowiaków 12, Lublin

Centrum Kultury w Lublinie

Zespół Centrum Kultury w Lublinie realizuje działania skierowane do osób w każdym wieku: od najmłodszych do najstarszych. Misję instytucji jest mądre zarządzanie talentami ludzkimi oraz tworzenie warunków do swobodnej twórczości artystycznej, do edukacji oraz prezentowania sztuki i działań artystycznych.

Dla dzieci są realizowane zróżnicowane warsztaty i działania: artystyczne, edukacyjne, psychologiczne oraz społeczne. Ze znanych i osiągających sukcesy akcji można wymienić m.in.: Kino Dzieci, Kurs Sztuczka, czy działalność Karuzeli Sztuki.