Przedszkole Integracyjne Bajkowy Dworek (Lublin)

Przedszkole Integracyjne Bajkowy Dworek
zobacz więcej (8)
Adres:
Aleja Spółdzielczości Pracy 53, Lublin
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • matematyka
 • animacje
 • indywidualna opieka nad dziećmi
 • warsztaty dla dzieci

Opis obiektu

Przedszkole Integracyjne Bajkowy Dworek w Lublinie to placówka, która za misję stawia sobie wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych, jak również tych dzieci z niepełnosprawnościami, integralnie we wspólnej przestrzenni. Taki rodzaj edukacji i wychowania pozwala modelować zachowania, kształtować poczucie empatii, tolerancji i akceptacji odmienności.   Warunki lokalowe   Bajkowy Dworek mieści się w przestronnym, doskonale wyposażonym odmu. Budynek spełnia wszystkie przewidziane prawem normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe (posiada instalację wentylacji mechanicznej, system sygnalizacji ewakuacyjnej i oddymiania, hydranty, oświetlenie awaryjne). Bardzo ważna jest dla nas przestrzeń, w której dzieci spędzają wiele godzin.   Sale dydaktyczne zaprojektowane są subtelnie i z prostotą. Unikamy nadmiernej ilości bodźców, co sprzyja wyciszeniu, oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa i otwartości dzieci. Sale naszego Przedszkola są jasne, przestronne i dostosowane do potrzeb...

Galeria

Program nauczania

Program Przedszkola Bajkowy Dworek to połączenie nowatorskich  i sprawdzonych metod nauczania, dzięki którym dzieci mają ułatwiony start na dalszej  drodze edukacji, wkraczając w świat szkolnych doświadczeń.

Nasze przedszkole pracuje w  oparciu  o podstawę programową  wychowania przedszkolnego.

 

Programy i metody nauczania realizowane w przedszkolu:

 

 • DZIECIĘCA MATEMATYKA prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • ZABAWY FUNDAMENTALNE,
 • BON CZY TON. SAVOIR-VIVRE DLA DZIECI CZYLI ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA  Grzegorza Kasdepke.

 

Zajęcia:

 

 • CODZIENNE ZAJĘCIA Z PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI ORAZ MULTIMEDIALNE,
 • JĘZYK ANGIELSKI (2 x tyg),
 • RYTMIKA (2 x tyg),
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE,
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.

 

Terapia dzieci niepełnosprawnych:

 

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR),
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI),
 • STOSUJEMY DIAGNOZĘ FUNKCJONALNĄ,
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,
 • TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ,
 • ELEMENTY METODY KRAKOWSKIEJ.


Kolorowanki