Przedszkole Jeżyk (Lublin)

Przedszkole Jeżyk
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Podstawowym założeniem programu realizowanego w naszym przedszkolu jest kształtowanie osobowości dzieci w toku ich własnej aktywności, wyrabianie motywacji do nauki i pracy oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. Jednocześnie pamiętamy o przestrzeganiu reguł i zasad, po to, aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Celem wychowania przedszkolnego jest: Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; Rozwijanie umiejętność społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz...

Najbliższe wydarzenia w Lublinie

PIPPI LÅNGSTRUMP

PIPPI LÅNGSTRUMP

Miejsce: Lublin, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin

Kolorowanki