Niepubliczne Przedszkole - Kot Filemon

Niepubliczne Przedszkole - Kot Filemon
Telefon:
530270100

Lokalizacja:

Adres: Krańcowa 3, Lublin

Niepubliczne Przedszkole - Kot Filemon

„Kot Filemon”  działa od września 2020 r. 

Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych prowadzanych przez kompetentną kadrę.

    Placówka wpisana jest do Rejestru Niepublicznych Placówek Miasta Lublin jak również spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.

    Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon” jest miejscem pełnym ciepła i radości, gdzie możecie Państwo pozostawić malucha od 6.00 do 18.00 pod opieką serdecznych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Dzieci przebywają w małych grupach, maksymalnie 13 osobowej. Stwarza to wyjątkowe warunki do indywidualnego podejścia do każdego z dzieci i poświęcenia niezbędnej uwagi oraz rozpoznawania potrzeb i predyspozycji dzieci.

    Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność.

Współpracując z rodziną uczymy zaufania, życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie. Codzienne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

    W pracy stosujemy nowoczesne formy i metody w oparciu o  najlepsze programy, które w zachwycający sposób wprowadzają dzieci w bogaty świat kolorów, kształtów, słów, pojęć a także uczuć i emocji.

     Nasze przedszkole dokłada wszelkich starań aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym przedszkolu, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych.

Placówka ciągle się rozwija, aktywnie współpracuje ze środowiskiem, promuje swój obraz, dbająca o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego oraz rodziców, zmierzająca do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.