Niepubliczne Przedszkole - Kot Filemon (Lublin)

Adres:
Krańcowa 3, Lublin
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • zajęcia teatralne
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

„Kot Filemon”  działa od września 2020 r.  Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych prowadzanych przez kompetentną kadrę.     Placówka wpisana jest do Rejestru Niepublicznych Placówek Miasta Lublin jak również spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.     Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon” jest miejscem pełnym ciepła i radośc i, gdzie możecie Państwo pozostawić malucha od 6.00 do 18.00 pod opieką serdecznych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dzieci przebywają w małych grupach, maksymalnie 13 osobowej. Stwarza to wyjątkowe warunki do indywidualnego podejścia do każdego z dzieci i poświęcenia niezbędnej uwagi oraz rozpoznawania potrzeb i predyspozycji dzieci.     Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz...

Galeria

Kolorowanki