,,Majowa łąka" - scenariusz zajęć zintegrowanych

,,Majowa łąka
5.0
1 ocena
Oceń

Grupa wiekowa:  3-4-latki

Temat kompleksowy: Majowa łąka

Temat dnia: Na majowej łące

Realizowane prawo dziecka:
Prawo do twórczej aktywności

 Podstawa programowa :
    • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie ...4/2
    • ... śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki...4/7
    • klasyfikuje przedmioty według: ...  przeznaczenia... 4/12
    • uczestniczy w zabawach ruchowych...1/5
    • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp...4/8

Kompetencje

    • porozumiewanie się w języku ojczystym(1)
    • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne(3)
    • umiejętność uczenia się(5)
    • świadomość i ekspresja kulturalna(8)

Treści programowe:

    • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, rozpoznawanie głosów, naśadowanie ich
    • śpiewanie piosenek, uczesniczenie w zabawach ze śpiewem,
    • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność,
    • uczestniczenie w zabawach ruchowych orientacyjno- porządkowych,
    • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami

Cele operacyjne

Dziecko:

    ·  uczestniczy w zabawie, rozpoznaje odgłosy, naśladuje je,
    ·   śpiewa piosenkę, uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
    ·   klasyfikuje przedmioty ze wzgędu na przynależność
    ·  aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej orientacyjno - porządkowej
    ·  tworzy pracę plastyczną wybraną techniką

Metody pracy;
- aktywizująca, poszukująca, praktycznego działania, elementy metody prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda Batti Strauss, metoda R.Labana

Formy pracy;
- z całą grupą,  indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
Puzzle przedstawiające motyle i biedronki, duże obrazki z łąką i owadami i zwierzątkami,  małe obrazki ze zwierzątkami mieszkającymi na łące i w domu, obrazki owadów lub zwierzątek dla każdego dziecka, kolorowe kartki, utwory – „Witam was”, „Motylki”, „Wiosna”A.Vivaldiego, „Taniec węgierski”, kolorowe opaski na głowę, prezentacja PPS – owady na tablicy interaktywnej(dźwięk i obraz)

PRZEBIEG
Powitanie dzieci.
Dzieci i nauczycielka witają się przy piosence „Witam was”


I. „Życie na łące” zabawa  dydaktyczna  – dzieci w 3-4 osobowych zespołach rozwiązują przygotowane zagadki.
    1.  i 2.  Zespół układa puzzle przedstawiające owady – biedronki, motyle,
    3.   i 4 Zespół wyszukuje i zaznacza na przygotowanych kolorowych obrazkach – owady i małe zwierzęta mogące znaleźć się na łące
                    5. Zespół segreguje obrazki przedstawiające zwierzęta i owady które mieszkają na łące      i w domu

Po  skończonym zadaniu cała grupa ogląda efekty pracy zespołów i omawia je. Dzieci nazywają zwierzęta, omawiają ilustracje.  
Dzieci słuchają, odgadują i naśladują głosy wybranych zwierząt i owadów – pszczoła, żaba, myszka, konik polny itp.– zabawa przy tablicy interaktywnej

II.  ,,Motylki” -  ilustrowanie ruchem utworu „Wiosna” A.Vivaldiego – elelmenty metody Batti Strauss

Twoje uwagi i pomysły

Tagi