„Maluję, kreślę, wodzę” - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Maluję, kreślę, wodzę” - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
2.0
1 ocena
Oceń
{

Cel ogólny: Usprawnianie ruchów rąk i grafomotoryki


Zastosowane metody dydaktyczne: podające, eksponujące, praktyczne


Zastosowane elementy metod (i programów) terapii pedagogicznej: kinezjologia edukacyjna


Forma terapii: indywidualna

 

 

Przebieg zajęć:

 

I. Zajęcia wstępne

 

 
1. Powitanie

Cel: Budowanie więzi między dzieckiem, a prowadząca, wytworzenie odpowiedniej atmosfery, utrwalanie orientacji schemacie własnego ciała

 

Przebieg: Powitanie zabawą „Witamy się” – wskazywanie odpowiednich części ciała.

 

2. „Gimnastyka języka”

 

Cel: Ćwiczenie narządów mowy: szczeki dolnej, podniebienia miękkiego, języka , warg

 

Przebieg: Opuszczanie unoszenie szczęki dolnej, ziewanie przy nisko opuszczonej szczęce, chrapanie na wdechu i wydechu, wysuwanie na zewnątrz i cofanie w głąb, nadymanie policzków, cmokanie, ssanie, parskanie.

 

Pomoce: Lusterko

 

 

II. Zajęcia właściwe

 

1. Woda

 

Cel: Przewodzenie impulsów nerwowych

 

Przebieg: Picie wody

 

Pomoce: WODA

 

2. Leniwa ósemka

 

Cel: Usprawnianie koordynacji ręka - oko

 

Przebieg: Samodzielne kreślenie ósemki ręką po planszy wiszącej na wysokości wzroku.

 

Pomoce: PLANSZA Z LENIWĄ ÓSEMKĄ

 

3. Odbicie


Cel: Ćwiczenie poczucia stron i orientacji w schemacie ciała własnego  i osób stojących naprzeciw

 

Przebieg: Terapeuta wykonuje ruchy,  dziecko je naśladuje.

4. Ćwiczenia rozmachowe

 

Cel: Wyzwalanie  ruchów płynnych, swobodnych przedramienia i ramienia

 

Przebieg: Kreślenie fal, kół, ósemek.

5. Wodzenie

 

Cel: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności graficznych

 

Przebieg: Wodzenie  palcem po wzorze, odtworzenie  wzoru w powietrzu, na dużym arkuszu papieru.

 

Pomoce: Plansze z wzorami

 

6. Malowanie

 

Cel: Wdrażanie do prawidłowego trzymania  pędzla, zwalnianie napięcia mięśniowego, rozluźnianie mięśni

 

Przebieg: Malowanie jednocześnie obydwiema rękami na dużym arkuszu papieru, malowanie palcami obu rąk równocześnie, na przemian, zamalowanie całej powierzchni kartki.

 

Pomoce: Farby, pędzle, papier

 

7. Rozdzieranie

 

Cel: Ćwiczenie mięśni palców i zdolności współpracy mięśni palców

 

Przebieg: Rozdzieranie papieru po namalowanych liniach prostych, łamanych, falistych.

8. Kalkowanie

 

Cel: Opanowuje wywieranie odpowiedniego nacisku ręki, usprawnia procesy analityczno- syntetyczno-wzrokowo- ruchowe,

 

Przebieg: Kalkowanie figur geometrycznych przez papier.

 

Pomoce: Karta pracy

 

9. Twoje ciało

 

Cel: Ćwiczenia rozwijające mowę

 

Przebieg: Nazywanie  kolorów występujących na ubraniach u  siebie  i  osoby naprzeciw.

10. Woda


Cel: Przewodzenie impulsów nerwowych

 

Przebieg: Picie wody

Pomoce: WODA

 

 

III. Zajęcia końcowe

 

1. Pozycja Cook’a

 

Cel: Ćwiczenie odprężające

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi